SKAGEN Focus A

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år- 3.84 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (1.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
117.37 NOK
Dagens kursendring
- 0.85 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.6 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.6 %
Resultatsbasert avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
SK
SKAGEN Focus A

SKAGEN Focus er et aktivt forvaltet konsentrert fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne et begrenset antall selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Porteføljen er sammensatt av en kjerne på 35 selskaper. Høyere konsentrasjon øker muligheten for høyere avkastning, men gir også mulighet for større svingninger. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig sammensetning av selskaper. Dette oppnås ved at porteføljeforvalterne kontinuerlig identifiserer fundamentale risikofaktorer hos selskapene. Risikofaktorene måles, følges opp og balanseres mot hverandre.

ISIN
NO0010735129
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
26. mai 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jonas Edholm
Forvaltet fondet siden
26. mai 2015
SKAGEN ASSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje4001 Stavanger
+47 51 80 39 00http://www.skagenfondene.no
Aksjer
94.0 %
Kort rente
6.0 %

Største regioner

Japan 25.2 %
Eurosonen 22.5 %
Canada 17.7 %
USA 15.2 %

Største bransjer

Materialer
33.4 %
Industri
17.3 %
Konsumentvarer
15.1 %
Finans
13.7 %
Kommunikasjon
6.9 %
Forbruksvarer
6.8 %
Roxgold Inc
6.6 %
Hitachi Ltd
5.4 %
Ivanhoe Mines Ltd.
4.4 %
Toyota Industries Corp
4.4 %
Oz Minerals Ltd
3.9 %
Korean Reinsurance Co
3.8 %
Pasona Group Inc
3.8 %
UPM-Kymmene Corporation
3.6 %
Stock Spirits Group PLC
3.5 %
Hitachi Construction Machinery Co Ltd
3.3 %