Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR

Europa, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 26.8 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
179.06 EUR
Dagens kursendring
- 0.72 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.86 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.8 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR

The investment policy is geared towards long-term capital growth primarily through positions on European equity markets within the framework of the investment principles. To this end, the Investment Manager will acquire Equities that it considers, together with all Equities held in Sub-Fund assets, to represent an equity portfolio with a focus on larger companies (large caps) that might have high growth potential (the “Growth Stocks”).

ISIN
LU0920839346
Kategori
Europa, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. mai 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Robert Hofmann
Forvaltet fondet siden
1. juni 2017
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aksjer
99.3 %
Kort rente
0.7 %

Største regioner

Europa ex. Euro 45.7 %
Eurosonen 41.4 %
Storbritannia 12.4 %
USA 0.3 %

Største bransjer

Teknologi
27.6 %
Industri
20.7 %
Helsevern
16.1 %
Konsumentvarer
13.6 %
Forbruksvarer
8.3 %
Materialer
6.0 %