Storebrand Indeks - Nye Markeder A

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 19.78 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2232.4 NOK
Dagens kursendring
- 0.75 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.65 %
Løpende kostnader
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
- Returprovisjon
0.05 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
St
Storebrand Indeks - Nye Markeder A

Storebrand Indeks – Nye Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det fremvoksende globale aksjemarkedet. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer på fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI Emerging Markets NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010611130
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
20. juni 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Lars Qvigstad Sørensen
Forvaltet fondet siden
1. mars 2017
Storebrand Asset Management ASProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Aksjer
99.1 %
Kort rente
0.9 %

Største regioner

Asia Emerging 54.4 %
Asia 28.6 %
Latin-Amerika 8.0 %
Europe Emerging 4.8 %

Største bransjer

Teknologi
21.0 %
Konsumentvarer
16.9 %
Finans
16.5 %
Kommunikasjon
13.7 %
Materialer
7.2 %
Forbruksvarer
6.3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.9 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
5.7 %
Tencent Holdings Ltd
5.3 %
Samsung Electronics Co Ltd
4.6 %
Meituan
1.7 %
Naspers Ltd Class N
1.1 %
China Construction Bank Corp Class H
1.0 %
JD.com, Inc. - American Depositary Shares
1.0 %
Pinduoduo Inc. - American Depositary Shares
1.0 %
Reliance Industries Ltd
1.0 %