KLP Lang Horisont

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 3.84 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (15.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1799.12 NOK
Dagens kursendring
+ 0.62 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.22 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.22 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
KL
KLP Lang Horisont

Verdipapirfondet KLP Kombinasjon M søker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor fondets risikorammer gjennom en forvaltet portefølje av finansielle instrumenter. Fondet er et verdipapirfond med begrenset krets av innskytere. Følgende kan tegne andeler i KLP Kombinasjon M: Personer med pensjonsrettigheter i KLP, andre verdipapirfond forvaltet av KLP Fondsforvaltning og KLP. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres svært lite som følge av svingninger i valutakursene. Et valutasikret fond kan i perioder svinge mer enn et ikke-valutasikret fond.

ISIN
NO0010604655
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nei
Fondets startdato
21. mars 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kristoffer Solem
Forvaltet fondet siden
29. mai 2019
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Aksjer
56.6 %
Lang rente
31.6 %
Kort rente
11.7 %
Øvrig
0.2 %

Største regioner

USA 34.8 %
Europa ex. Euro 27.6 %
Eurosonen 12.3 %
Storbritannia 6.2 %

Største bransjer

Finans
15.2 %
Forbruksvarer
13.2 %
Teknologi
12.0 %
Kommunikasjon
11.0 %
Industri
10.3 %
Helsevern
10.2 %