AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

Rente, Globale vekstmarkeder - Selskapsobligasjoner
Utvikling 1 år+ 6.97 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
15.27 USD
Dagens kursendring
- 0.07 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
50 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.25 %
Løpende kostnader
1.7 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.6 %
+ Plattformavgift inntil
0.15 %
AS
AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations (including government-owned corporations) with their registered office or principal place of business in a CEMBI Emerging Market; and/or by corporations which carry out the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market; and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in a CEMBI Emerging Market and/or the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market) as at the date of investment.

ISIN
LU0566480116
Kategori
Rente, Globale vekstmarkeder - Selskapsobligasjoner
Belåningsgrad
50 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
7. mars 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Not Disclosed
Forvaltet fondet siden
30. desember 2010
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Lang rente
93.4 %
Kort rente
4.6 %
Øvrig
2.1 %
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1
2.8 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.9 %
Manila Water Co 4.38%
1.3 %
GTLK Europe Capital Designated Activity Company 4.65%
1.0 %
Petrobras Global Finance B.V. 6.9%
1.0 %
Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.88%
1.0 %
Tengizchevroil Fin Co Intl 4%
1.0 %
Vena Energy Capital Pte. Ltd 3.13%
1.0 %
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%
0.9 %
Grupo Aval Limited 4.38%
0.9 %