IKC 0-100

Kombinasjonsfond, SEK Fleksibel
Utvikling 1 år+ 39.92 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
138.07 SEK
Dagens kursendring
+ 1.5 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.22 %
Løpende kostnader
1.75 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.7 %
- Returprovisjon
0.85 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
IK
IKC 0-100

Fondet er aktivt forvaltet. Investeringene streber mot at gjennom en aktiv forvaltning å oppnå en avkastning som overstiger sin bench mark indeks, MSCI World Net i SEK, samt ha en risikoprofil som er lavere eller på nivå med denne indeksen. En fondsinvestor skal også være klar over at fondets utvikling kan være svært ulik utviklingen til bench mark indeksen. Fondet sine investeringer er ikke geografisk begrenset. Fon dets strategi er å allokere middel mellom ulike markeder og produkter . Fondet kan fra tid til annen investere i kun ett eller få land, regioner og sektorer. Fondet kan allokere fritt mellom ulike produkter. Fondet kan for eksempel plassere 100% av produktene i aksjerelaterte produkter på ulike markeder eller opp til 100% av produk-tene i renterelaterte produkter om forvalteren vurderer dette som hensiktsmessig. Fondet investerer i aksjer, fondsandeler, rentebærende instru menter og derivatinstrumenter globalt.

ISIN
SE0003116748
Kategori
Kombinasjonsfond, SEK Fleksibel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. desember 2009
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Lars Bredenberg
Forvaltet fondet siden
1. januar 2014
IKC Fonder ABRundelsgatan 1420312 Malmö
+46 406607000http://www.ikcfonder.se
Aksjer
82.5 %
Lang rente
10.1 %
Kort rente
7.0 %
Øvrig
0.5 %

Største regioner

USA 49.7 %
Europa ex. Euro 40.5 %
Eurosonen 3.5 %
Latin-Amerika 2.7 %

Største bransjer

Teknologi
31.0 %
Helsevern
18.9 %
Konsumentvarer
18.5 %
Kommunikasjon
8.4 %
Eiendom
6.5 %
Verktøy
6.1 %