Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

Europa, Små selskaper
Utvikling 1 år+ 10.98 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (13.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
268.24 EUR
Dagens kursendring
+ 0.6 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.12 %
Hvorav forvaltningskostnad
2.05 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
Al
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst to tredeler av fondets aktiva direkte eller bruker derivater i aksjeverdipapirer eller lignende verdipapirer i små selskaper som enten er stiftet i et europeisk, utviklet land (utenom Tyrkia og Russland) eller i et land der et selskap er en del av MSCI Europe Small Cap Index. Markedskapitaliseringen til et slikt selskap må ikke være høyere enn 1,3 ganger markedskapitaliseringen til det største selskapet i den forannevnte indeksen.Vi investerer minst 75 prosent av fondets aktiva i aksjer og ekvivalente verdipapirer fra selskaper med forretningskontoer i EU-medlemsstater, Norge eller Island.

ISIN
LU0293315296
Kategori
Europa, Små selskaper
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. september 2009
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Heinrich Ey
Forvaltet fondet siden
1. september 2016
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aksjer
99.8 %
Kort rente
0.2 %

Største regioner

Eurosonen 51.6 %
Europa ex. Euro 24.7 %
Storbritannia 23.7 %

Største bransjer

Industri
19.5 %
Teknologi
17.6 %
Helsevern
16.5 %
Finans
12.0 %
Konsumentvarer
10.1 %
Kommunikasjon
8.6 %