Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD

Globale vekstmarkeder, Små/mellomstore
Utvikling 1 år+ 1.39 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
11.63 USD
Dagens kursendring
+ 0.48 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.49 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.6 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
70 %
Te
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD

Fondet investerer hovedsakelig i aksjepapirer utstedt av mindre selskaper (ca. USD 2 milliarder i markedskapitalisering) basert i, eller med betydelig virksomhet i, nye markeder. Fondet kan investere i mindre omfang i aksjepapirer og aktivarelaterte verdipapirer (slike som deltagerbevis) utstedt av selskaper av enhver størrelse i ethvert land samt gjeldsobligasjoner av enhver kvalitet (inkludert lavere kvalitet slik som verdipapirer av ikke-investeringsgrad) utstedt av selskaper og regjeringer i ethvert land. Investeringsteamet benytter global researchekspertise med fokus på å identifisere selskaper i nye markeder, selskaper man tror blir oversett av andre investorer og som tilbyr muligheter for økt verdi på lang sikt.

ISIN
LU0300738514
Kategori
Globale vekstmarkeder, Små/mellomstore
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
18. oktober 2007
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aksjer
94.4 %
Kort rente
5.6 %

Største regioner

Asia Emerging 45.6 %
Asia 30.4 %
Latin-Amerika 7.0 %
Europe Emerging 4.5 %

Største bransjer

Konsumentvarer
23.7 %
Teknologi
15.6 %
Finans
13.9 %
Helsevern
13.5 %
Forbruksvarer
11.1 %
Materialer
11.0 %
Bajaj Holdings and Investment Ltd
4.6 %
Federal Home Loan Banks 0%
4.5 %
Fila Korea Ltd
2.8 %
Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd
2.7 %
Hoa Phat Group JSC
2.3 %
Huaxin Cement Co Ltd
2.1 %
Apollo Tyres Ltd
1.9 %
Baozun Inc.
1.9 %
Merida Industry Co Ltd
1.9 %
Novatek Microelectronics Corp
1.8 %