DNB Navigator

Aksjer, Øvrige
Utvikling 1 år- 18.67 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (15.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
59.12 NOK
Dagens kursendring
- 0.61 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.77 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
DN
DNB Navigator

DNB Navigator investerer i fondet DNB Navigator (II). DNB Navigator (II) er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor sektorene shipping og oljeservice, hovedsakelig på Oslo Børs, men også notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom sektorene oljeservice og shipping, samt å aktivt velge aksjer innenfor disse sektorene vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

ISIN
NO0010352669
Kategori
Aksjer, Øvrige
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
26. januar 2007
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Rune Kaland
Forvaltet fondet siden
26. januar 2007
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
95.7 %
Kort rente
4.3 %

Største regioner

Europa ex. Euro 65.4 %
USA 13.7 %
Asia 4.9 %
Europe Emerging 4.6 %

Største bransjer

Olje & Gass
63.8 %
Industri
36.2 %
DNB Navigator (II)
99.5 %