AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD

Globale vekstmarkeder, Små/mellomstore
Utvikling 1 år+ 2.44 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (22.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
17.83 USD
Dagens kursendring
0 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.02 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
70 %
AS
AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD

Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i mindre selskaper som har sitt forretningskontor i et land i fremvoksende markeder, mindre selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i et land i fremvoksende markeder og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i mindre selskaper som har sitt forretningskontor i et land i fremvoksende markeder. For dette fondet er "mindre selskaper" definert som selskaper med en markedsverdi i fondets basisvaluta som på investeringsdatoen beløper seg til under 2,5 milliarder USD.

ISIN
LU0278937759
Kategori
Globale vekstmarkeder, Små/mellomstore
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
26. mars 2007
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Aksjer
99.4 %
Kort rente
0.6 %

Største regioner

Asia Emerging 43.5 %
Asia 20.8 %
Latin-Amerika 13.4 %
Europe Emerging 11.0 %

Største bransjer

Teknologi
22.3 %
Konsumentvarer
19.5 %
Forbruksvarer
14.8 %
Industri
14.2 %
Finans
8.4 %
Helsevern
7.7 %
PT Ace Hardware Indonesia Tbk
3.7 %
Beluga Group
3.6 %
ASM International NV
3.5 %
Mphasis Ltd
3.3 %
Pacific Basin Shipping Ltd
3.2 %
Piramal Enterprises Ltd
3.0 %
Poya International Co Ltd
3.0 %
Chroma Ate Inc
2.7 %
Yanlord Land Group Ltd
2.7 %
Dino Polska SA
2.5 %