Parvest Equity World Emerging C C

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 1.25 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (19.8.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
5421.56 NOK
Dagens kursendring
+ 0.42 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.22 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
Pa
Parvest Equity World Emerging C C

Dette fondet søker å øke verdien på sine aktiva på mellomlang sikt ved å investere i aksjer utstedt av selskaper i fremvoksende land eller som opererer i disse landene. Det kan være investert i aksjer i Fastlandskina forbeholdt utenlandske investorer, slike som China-A-aksjer som kan være notert på en Stock Connect eller ved å benytte en spesiell lisens gitt av kinesiske myndigheter. Det er aktivt forvaltet, og kan derfor investere i verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen, som er MSCI Emerging Markets (NR).

ISIN
LU0823413587
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. mai 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Quang Nguyen
Forvaltet fondet siden
9. februar 2017
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Aksjer
98.5 %
Kort rente
1.5 %

Største regioner

Asia Emerging 39.5 %
Asia 22.2 %
Latin-Amerika 17.8 %
USA 10.6 %

Største bransjer

Finans
26.7 %
Forbruksvarer
21.8 %
Teknologi
17.4 %
Olje & Gass
7.7 %
Konsumentvarer
7.2 %
Industri
5.0 %
Bunge Limited Bunge Limited
6.6 %
Tencent Holdings Ltd
6.3 %
Samsung Electronics Co Ltd
5.3 %
GRAN TIERRA ENERGY INC.
4.6 %
WH Group Ltd
3.8 %
Alibaba Group Holding Limited
3.8 %
New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored
3.2 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.1 %
Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A.
3.1 %
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B
2.8 %