Carnegie Strategy 3 NOK Cap

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 8.72 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
124.86 NOK
Dagens kursendring
+ 1.38 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.16 %
Løpende kostnader
1.48 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Ca
Carnegie Strategy 3 NOK Cap

Carnegie Strategy Fund investerer i nordiske aksjer med høy direkteavkastning og selskapsobligasjoner med høy rente. Det finnes ingen forhåndsbestemt vekting mellom aksjer og obligasjoner, men forvalteren analyserer regelmessig hvor de mest interessante mulighetene ligger, og investerer deretter. I motsetning til et tradisjonelt kombinasjonsfond er Carnegie Strategy Fund fokusert, noe som betyr at antall aksje- og obligasjonsposisjoner er begrenset. Resultatet er nordisk direkteavkastning.

ISIN
LU1521756715
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
7. november 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
John Strömgren
Forvaltet fondet siden
1. januar 1998
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Aksjer
62.8 %
Lang rente
28.3 %
Kort rente
5.6 %
Øvrig
3.3 %

Største regioner

Europa ex. Euro 100 %

Største bransjer

Industri
36.4 %
Finans
21.9 %
Materialer
16.3 %
Forbruksvarer
10.3 %
Eiendom
6.9 %
Kommunikasjon
3.7 %