Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Alle
    Retning
     Gearing
      Resultat: 3034 stk
      Bull & Bear
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      BEAR DOWJONES X2 NORDNET NBEAR DOWJONES X2 NORDNET NBEAR DOWJONES X2 NORDNET NShortDow Jones Industrial Average
      2
      0 %
          
      BEAR DOWJONES X3 NORDNET NBEAR DOWJONES X3 NORDNET NBEAR DOWJONES X3 NORDNET NShortDow Jones Industrial Average
      3
      0 %
          
      BEAR DOWJONES X8 NORDNET NBEAR DOWJONES X8 NORDNET NBEAR DOWJONES X8 NORDNET NShortDow Jones Industrial Average
      8
      0 %
          
      BEAR ENERGY X1 NORDNET NBEAR ENERGY X1 NORDNET NBEAR ENERGY X1 NORDNET NShortSTOXX 600 Oil & Gas
      1
      0 %
          
      BEAR ENERGY X2 NORDNET NBEAR ENERGY X2 NORDNET NBEAR ENERGY X2 NORDNET NShortSTOXX 600 Oil & Gas
      2
      0 %
          
      BEAR ENERGY X3 NORDNET NBEAR ENERGY X3 NORDNET NBEAR ENERGY X3 NORDNET NShortSTOXX 600 Oil & Gas
      3
      0 %
          
      BEAR ENERGY X4 NORDNET NBEAR ENERGY X4 NORDNET NBEAR ENERGY X4 NORDNET NShortSTOXX 600 Oil & Gas
      4
      0 %
          
      BEAR ENERGY X5 NORDNET NBEAR ENERGY X5 NORDNET NBEAR ENERGY X5 NORDNET NShortSTOXX 600 Oil & Gas
      5
      0 %
          
      BEAR EQNR X1 NORDNETBEAR EQNR X1 NORDNETBEAR EQNR X1 NORDNETShortEquinor
      1
      0 %
          
      BEAR EQUINOR X1 NORDNET N1BEAR EQUINOR X1 NORDNET N1BEAR EQUINOR X1 NORDNET N1ShortEquinor
      1
      0 %
          
      BEAR EQUINOR X2 NORDNET N1BEAR EQUINOR X2 NORDNET N1BEAR EQUINOR X2 NORDNET N1ShortEquinor
      2
      0 %
          
      BEAR FACEBOOK X1 NORDNET N1BEAR FACEBOOK X1 NORDNET N1BEAR FACEBOOK X1 NORDNET N1ShortFacebook A
      1
      0 %
          
      BEAR FACEBOOK X2 NORDNET N1BEAR FACEBOOK X2 NORDNET N1BEAR FACEBOOK X2 NORDNET N1ShortFacebook A
      2
      0 %
          
      BEAR FACEBOOK X3 NORDNET NBEAR FACEBOOK X3 NORDNET NBEAR FACEBOOK X3 NORDNET NShortFacebook A
      3
      0.49 %6,066,09
          
      BEAR FACEBOOK X3 NORDNET N1BEAR FACEBOOK X3 NORDNET N1BEAR FACEBOOK X3 NORDNET N1ShortFacebook A
      3
      0 %
          
      BEAR FRONTLINE X1 NORDNET N1BEAR FRONTLINE X1 NORDNET N1BEAR FRONTLINE X1 NORDNET N1ShortFrontline
      1
      0 %
          
      BEAR FRONTLINE X2 NORDNET N1BEAR FRONTLINE X2 NORDNET N1BEAR FRONTLINE X2 NORDNET N1ShortFrontline
      2
      0 %
          
      BEAR FRO X1 NORDNETBEAR FRO X1 NORDNETBEAR FRO X1 NORDNETShortFrontline
      1
      0 %
          
      BEAR FRO X2 NORDNETBEAR FRO X2 NORDNETBEAR FRO X2 NORDNETShortFrontline
      2
      0 %
          
      BEAR GJENSIDIGE X1 NORDNET N1BEAR GJENSIDIGE X1 NORDNET N1BEAR GJENSIDIGE X1 NORDNET N1ShortGjensidige Forsikring
      1
      0 %
          
      BEAR GJENSIDIGE X2 NORDNET N1BEAR GJENSIDIGE X2 NORDNET N1BEAR GJENSIDIGE X2 NORDNET N1ShortGjensidige Forsikring
      2
      0 %
          
      BEAR GJENSIDIGE X3 NORDNET N1BEAR GJENSIDIGE X3 NORDNET N1BEAR GJENSIDIGE X3 NORDNET N1ShortGjensidige Forsikring
      3
      0 %
          
      BEAR GJF X1 NORDNETBEAR GJF X1 NORDNETBEAR GJF X1 NORDNETShortGjensidige Forsikring
      1
      0 %
          
      BEARGJFX2NONBEARGJFX2NONBEARGJFX2NONShortGjensidige Forsikring
      2
      0 %
          
      BEAR GJF X3 NORDNETBEAR GJF X3 NORDNETBEAR GJF X3 NORDNETShortGjensidige Forsikring
      3
      0 %