Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

Er det skatt på salg av tegningsretter?

Ja, det er skatt på salg av tegningsretter som ved et ordinært aksjesalg.

Vær oppmerksom på at hvis du har fått tegningsretten i et ansettelsesforhold vil fordelen være skattepliktig som lønn allerede når du får tegningsretten. Tegningsretten verdsettes til markedsverdi. Tegningsretter som springer ut av en aksjeemisjon verdsettes til kr 0. Ved et senere salg er det differansen mellom det beløpet som ble fastsatt ved tildelingen og det du selger for som er skattepliktig gevinst.

Når det gjelder formuesbeskatning skal ikke tegningsretter formuesbeskattes, med mindre de gir en ubetinget rett til tegning.

Hvordan beskattes shorthandel?

Private parter har anledning til å inngå avtaler om salg av verdipapirer de ikke eier/disponerer (shortsalg) hvis de får låne verdipapirene av en annen. Utlåner vil vanligvis kreve en godtgjørelse (premie) for utlånet samt kompensasjon for den avkastning vedkommende går glipp av i utlånsperioden. Etablering og innfrielse av selve verdipapirlånet er fritatt for gevinstbeskatning hvis visse vilkår er oppfylt. Fritaket omfatter blant annet utlån av aksjer, egenkapitalbevis eller ihendehaverobligasjoner som er tatt opp til notering på børs.

Selve shortsalget (salg av lånte verdipapir) anses som en ordinær realisasjon. Utgangsverdien settes til vederlaget ved salget av de lånte verdipapirene, og inngangsverdien settes til kostnadene ved senere anskaffelse av identiske verdipapirer (dekningskjøp). Inngangsverdien tillegges verdien av betalt premie og kompensasjon til utlåneren. Gevinsten/tapet tas med til beskatning i skattemeldingen for det inntektsåret identisk verdipapir blir anskaffet ved dekningskjøp.

NB! Renter i forbindelse med shorthandel rapporteres ikke automatisk av Nordnet, så du må altså selv føre opp disse rentene til fradrag i skattemeldingen.

Hvordan beskattes aksjeutbytte?

Aksjeutbytte beskattes av den som er eier av aksjene på innvinningstidspunktet. Aksjeutbytte som besluttes utdelt av generalforsamlingen, innvinnes normalt på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak.

Du kan lese mer om innvinning av utbytte på Skatteetatens hjemmesiderlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Er det skatt på salg av tegningsretter?

Ja, det er skatt på salg av tegningsretter som ved et ordinært aksjesalg.

Vær oppmerksom på at hvis du har fått tegningsretten i et ansettelsesforhold vil fordelen være skattepliktig som lønn allerede når du får tegningsretten. Tegningsretten verdsettes til markedsverdi. Tegningsretter som springer ut av en aksjeemisjon verdsettes til kr 0. Ved et senere salg er det differansen mellom det beløpet som ble fastsatt ved tildelingen og det du selger for som er skattepliktig gevinst.

Når det gjelder formuesbeskatning skal ikke tegningsretter formuesbeskattes, med mindre de gir en ubetinget rett til tegning.

Hvordan beskattes shorthandel?

Private parter har anledning til å inngå avtaler om salg av verdipapirer de ikke eier/disponerer (shortsalg) hvis de får låne verdipapirene av en annen. Utlåner vil vanligvis kreve en godtgjørelse (premie) for utlånet samt kompensasjon for den avkastning vedkommende går glipp av i utlånsperioden. Etablering og innfrielse av selve verdipapirlånet er fritatt for gevinstbeskatning hvis visse vilkår er oppfylt. Fritaket omfatter blant annet utlån av aksjer, egenkapitalbevis eller ihendehaverobligasjoner som er tatt opp til notering på børs.

Selve shortsalget (salg av lånte verdipapir) anses som en ordinær realisasjon. Utgangsverdien settes til vederlaget ved salget av de lånte verdipapirene, og inngangsverdien settes til kostnadene ved senere anskaffelse av identiske verdipapirer (dekningskjøp). Inngangsverdien tillegges verdien av betalt premie og kompensasjon til utlåneren. Gevinsten/tapet tas med til beskatning i skattemeldingen for det inntektsåret identisk verdipapir blir anskaffet ved dekningskjøp.

NB! Renter i forbindelse med shorthandel rapporteres ikke automatisk av Nordnet, så du må altså selv føre opp disse rentene til fradrag i skattemeldingen.

Hvordan beskattes aksjeutbytte?

Aksjeutbytte beskattes av den som er eier av aksjene på innvinningstidspunktet. Aksjeutbytte som besluttes utdelt av generalforsamlingen, innvinnes normalt på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak.

Du kan lese mer om innvinning av utbytte på Skatteetatens hjemmesiderlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.