Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

Hva er skjermingsfradrag?

Når du som personlig aksjonær mottar inntekt fra aksjer og aksjefond skal endel av inntekten skjermes fra skatt. Du skal kun betale skatt av den delen av din aksjeinntekt som overstiger skjermingsfradraget.

For å få tilordnet skjermingsfradrag må du eie aksjen ved årsskiftet. Skjermingsfradraget er knyttet til hver enkelt aksje for hvert enkelt inntektsår.

Hvordan beregnes skjermingsfradraget?

Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere aksjens inngangsverdi (skjermingsgrunnlag) med skjermingsrenten, som skal tilsvare en risikofri markedsrente.

Skjermingsrenten fastsettes hvert år av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, og publiseres på hjemmesidene til Skatteetaten. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

Sjekk skjermingsrenten her!lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hva er aksjonærmodellen?

Skjermingsfradraget er fastsatt i Aksjonærmodellen. Den går ut på at inntekt fra aksjer og aksjefond som overstiger avkastningen av en risikofri kapitalplassering, skattlegges som kapitalinntekt hos personlig aksjonær.

Hvilke verdipapirer omfattes av aksjonærmodellen?

I tillegg til både norske og utenlandske aksjer, omfattes også andel i aksjefond, grunnfondsbevis i sparebanker, andel i samvirkeforetak, andel i gjensidige forsikringsselskap, kredittforeninger og selveiende finansieringsforetak av aksjonærmodellen.

Hvem gjelder aksjonærmodellen for?

Aksjonærmodellen gjelder for personlige aksjonærer (fysiske personer) bosatt i Norge eller i en annen EØS-stat.

Hva er fritaksmetoden?

Eier du aksjer gjennom et aksjeselskap vil selskapet som hovedregel være fritatt for beskatning av gevinst/utbytte på aksjer (fritaksmetoden). Fritaksmetoden gjelder kun for inntekter fra selskaper som er hjemmehørende innenfor EØS. Det er også visse begrensninger for investeringer innenfor EØS. Les mer om fritaksmetoden på Regjeringen.no.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hva er skjermingsfradrag?

Når du som personlig aksjonær mottar inntekt fra aksjer og aksjefond skal endel av inntekten skjermes fra skatt. Du skal kun betale skatt av den delen av din aksjeinntekt som overstiger skjermingsfradraget.

For å få tilordnet skjermingsfradrag må du eie aksjen ved årsskiftet. Skjermingsfradraget er knyttet til hver enkelt aksje for hvert enkelt inntektsår.

Hvordan beregnes skjermingsfradraget?

Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere aksjens inngangsverdi (skjermingsgrunnlag) med skjermingsrenten, som skal tilsvare en risikofri markedsrente.

Skjermingsrenten fastsettes hvert år av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, og publiseres på hjemmesidene til Skatteetaten. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

Sjekk skjermingsrenten her!lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hva er aksjonærmodellen?

Skjermingsfradraget er fastsatt i Aksjonærmodellen. Den går ut på at inntekt fra aksjer og aksjefond som overstiger avkastningen av en risikofri kapitalplassering, skattlegges som kapitalinntekt hos personlig aksjonær.

Hvilke verdipapirer omfattes av aksjonærmodellen?

I tillegg til både norske og utenlandske aksjer, omfattes også andel i aksjefond, grunnfondsbevis i sparebanker, andel i samvirkeforetak, andel i gjensidige forsikringsselskap, kredittforeninger og selveiende finansieringsforetak av aksjonærmodellen.

Hvem gjelder aksjonærmodellen for?

Aksjonærmodellen gjelder for personlige aksjonærer (fysiske personer) bosatt i Norge eller i en annen EØS-stat.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.