Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

Hvem rapporterer gevinst og tap til myndighetene?

Gevinst eller tap ved salg av andeler i verdipapirfond vil normalt være forhåndsutfylt i skattemeldingen siden verdipapirsentralen eller forvaltningsselskapet har gitt opplysninger til skattemyndighetene. Men du må selv kontrollere opplysningene opp i mot de realisasjonsoppgavene som du har fått fra VPS/forvaltningsselskapet. Har du solgt en andel i et utenlandsk selskap som ikke har innrapportert opplysningene, må du selv gjøre dette i aksjeskjema RF-1059.

Hva rapporterer Nordnet til myndighetene?

​For Aksje- og fondskonto rapporterer Nordnet saldo og renter pr 31.12, og aksjefond til norske skattemyndigheter. VPS rapporterer alle norske aksjer til myndighetene.

For Investeringskonto Zero og IPA rapporterer Nordnet inn verdi 31.12, transaksjoner og realisasjoner (utbetalinger) til norske skattemyndigheter.

Hva er RF-1088?

Har du solgt aksjer i norske selskaper eller utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs vil selskapene mest sannsynlig ha innrapportert gevinsten/tapet og du får da tilsendt en oppgave over "Aksjer og egenkapitalbevis" (RF-1088). Du må selv kontrollere at gevinsten/tapet er korrekt. Gevinst/tap ved salg av aksjer er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Når det gjelder gevinst/tap på utenlandske aksjer notert utenfor Oslo børs må du selv føre dette inn i skattemeldingen.

Les mer om "Aksjer og egenkapitalbevis" RF-1088 på Skatteetaten.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hva er RF-1159? (tidligere RF-1059)

Har du solgt aksjer som ikke er med i RF-1088, må du selv innrapportere gevinsten/tapet i oppgaven "Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter" (RF-1159) og selv overføre beløpet til skattemeldingen.

Les mer om "Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter" RF-1159 på Skatteetaten.no.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Rapportere utenlandske aksjer

Har du solgt en andel i et utenlandsk selskap som ikke har innrapportert opplysningene, må du selv gjøre dette i aksjeskjema RF-1059.

Les mer om "Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter" RF-1159 på Skatteetaten.no.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hvordan beregnes anskaffelsesverdien?

​Anskaffelsesverdien i forbindelse med realisasjon av aksjer beregnes etter FIFO-prinsippet (first in, first out). Det vil si at de aksjene som kjøpes først er også de aksjene som selges først.

Hvor finner jeg anskaffelsesverdi for en spesifikk aksje?

​Dersom du har kjøpt aksjer via Nordnet kan du finne anskaffelsesverdien ved å se på dine historiske sluttsedler og transaksjoner. Du kan også finne anskaffelsesverdi i realisasjonsoversikten fra Nordnet. Dersom du ikke har kjøpt aksjene via Nordnet må du kontakte megleren du kjøpte aksjene for å finne anskaffelsesverdi.

Hva er ligningskurser?

​Ligningskursene danner grunnlaget for den skattemessige formuesansettelsen ved årsskiftet, og benyttes i årsoppgjør og skattemelding. De beregnede kurser skal ikke tolkes som noen fasit for hva som er "virkelig" verdi på det angjeldende tidspunkt. Verdiansettelsen foretas, med unntak av verdipapirfondsandelene, av komiteer nedsatt av Norges Fondsmeglerforbund. Komiteene er sammensatt av profesjonelle aktører i de ledende norske meglerhus.

Trekker Nordnet skatt for meg?

Nei. Du må selv sørge for å betale inn skatten på for eksempel aksjeutbytte eller kursgevinst. Hvis du vet at du kommer til å selge aksjer med gevinst i løpet av inntektsåret kan du for eksempel endre skattekortet slik at du får hensyntatt gevinstskatten. Hvis du ikke korrigerer skattekortet, vil du kunne risikere en restskatt, men så lenge du innbetaler restskatten innen 31. mai året etter inntektsåret så vil det ikke bli beregnet noen renter.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.