Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

Hvor mye skatt skal jeg betale?

​I 2018 er skattesatsene 23 % på Investeringskonto Zero og 30,59 % på Aksje- og fondskonto og Aksjesparekonto.

Hva er kapitalinntekt?

Kapitalinntekt er den gevinsten du har hatt på en økonomisk investering. Det kan for eksempel være rente på bankinnskudd, mottatt utbytte, positiv avkastning på aksjer og fond du har realisert (solgt) eller penger tjent på valutaveksling. Kapitalinntekter inngår i alminnelig inntekt og er skattepliktig med 23 % på Investeringskonto Zero og 30,59 % på Aksje- og fondskonto og Aksjesparekonto.

Hva er realisasjon?

​En realisasjon er når du stenger en posisjon med gevinst eller tap. Det kan for eksempel være når du selger aksjer/fond, eller kjøper tilbake (lukker) shortposisjoner.

Avkastningen du har opparbeidet deg i et verdipapir er ikke skattepliktig før du har realisert investeringen.

På Investeringskonto Zero regnes et uttak fra kontoen som en realisasjon. Salg av aksjer og fond på Investeringskonto Zero regnes derfor ikke som en realisasjon.

Er flytt mellom VPS-kontoer en realisasjon?

Nei, en flytt mellom VPS-konter er en såkallet konto til konto (KTK)-transasjon, og det innebærer ikke en realisasjon. Det blir ikke beregnet noen skattepliktig gevisnt eller fradragsberettiget tap i et slikt tilfelle.
Unntaket er hvis verdipapirene blir flyttet mellom forskjellige personnummer, eller fra et organisasjonsnummer til/fra personnummer.

Hva er fradrag?

Et fradrag er en kostnad som du har pådratt deg for å "erverve, sikre eller vedlikeholde" en skattepliktig inntekt. For lønnstakere og pensjonister vil et fradrag være med på å redusere grunnlaget for netto skatt. Fra 1992 har vi hatt en flat sats på netto inntekt (alminnelig inntekt). Dette innebærer at den økonomiske effekten, eller verdien av fradraget uansett inntektsnivå maksimalt vil være på 23 % på Investeringskonto Zero og 30,59 % på Aksje- og fondskonto og Aksjesparekonto. Et fradrag på kroner 10 000 gir da 3059 i redusert skatt, uansett om lønnsinntekten er på 200 000 kroner eller 700 000 kroner.

Hva får jeg fradrag for?

​I skattemeldingen kan du trekke fra aksjer du har solgt med tap, kurtasje/avgifter og renter du har betalt til Nordnet (debetrenter).

Kurtasje er som oftest bakt inn i kjøp- og salgskurs så dette går av seg selv. Renter på aksjekreditt skal også være automatisk utfylt i skatemeldingen.
Andre kostnader du kan kreve fradrag for i forbindelse med sin verdipapirhandel kan du føre i post 3.3.7 i skattemeldingen.

Hva er formueskatt?

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av nettoformuen din. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Det er nettoformuen ved utgangen av året (31.12) som er avgjørende for formuesskatten. Hva du har eid i løpet av året har ingenting å si. Det er tilstrekkelig at du har blitt eier den 31.12 for at formuesobjektet skal telle med i beregningsgrunnlaget.

Se skattesatsene for formueskatt på Skatteetaten.no.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Les mer om formueskatt på Skatteetaten.no.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hva er utbytte?

I skatteretten defineres utbytte som enhver vederlagsfri overføring av verdier fra aksjeselskapet til aksjonær. Dette innebærer at utbytte kan være både penger, gjenstander, reiser osv. Mottat aksjeutbytte fra et selskap skal skattlegges som alminnelig inntekt for personlige aksjonærer, med en sats på 23 % på Investeringskonto Zero og 30,59 % på Aksje- og fondskonto og Aksjesparekonto.

Hva er renteinntekt?

Renteinntekt er betaling (renter) du får fra banken fordi du setter inn penger på konto slik at banken kan bruke pengene dine til å låne ut til andre som trenger det. Siden banken får betaling av låntageren av pengene, får du også en andel av denne betalingen i form av renteinntekter.

Renteinntekter skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Er det lov å selge en aksje eller fond for så å kjøpe det igjen for å få fradrag?

For at salget skal godkjennes skattemessig må det være et reelt salg, noe som innebærer at man ikke må selge og kjøpe samme aksjer eller fondsandeler for nært i tid.
Dvs. for å unngå gjennomskjæring fra skattemyndighetene må du ha hatt en reel kursrisiko før du kjøper aksjene tilbake.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.