Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

FATCA - skatteplikt til USA

Hva er FATCA?

FATCA er kort for Foreign Account Tax Compliance Act og er en amerikansk lov med hensikt å identifisere skattepliktige personer og bedrifter til USA.

Lær mer om avtalen som er inngått mellom Norge og USA her.

Hvordan fylle ut W-8BEN-E?


Selskap som i henhold til FATCA blir kategorisert som "passiv" skal fylle ut W8BEN-E.

Selskapet ditt blir ansett som passiv hvis du svarer Nei på følgende kriterier:

1.I foregående regnskapsår kom minst 50 % av selskapets inntekter før skatt fra salg av produkter og/eller tjenester

2.Selskapet er, eller eies av stat, kommune eller fylke

3.Selskapets eller konsernets aksjer omsettes på et etablert marked.

I vedlegget kan du se et eksempel på hvordan man fyller ut skjemaet:

Veiledning for utfylling av W-8-BEN-E

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.