Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

Hvor finner jeg årsoppgaven?

​Du finner årsoppgaven når du er logget inn på nordnet.no under Min konto og Årsoppgave.

Hva viser årsoppgaven?

​Årsoppgaven inneholder saldo og verdipapirbeholdning pr 31.12, påløpte kreditt og debetrenter, oversikt over mottatt utbytte og en komplett transaksjonsoversikt fordelt per marked.

Aksje- og fondskonto: Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12. Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.

Investeringskonto Zero: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger vises også gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen.

Sparekonto: Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

IPA: Årsoppgaven viser verdi, og eventuelle utbetalinger.

Hva bruker jeg årsoppgaven til?

​Årsoppgaven gir deg en oversikt over alt som har skjedd på kontoen din for et år. Du bør kontrollere opplysninger i skattemeldingen mot opplysningene i årsoppgaven. Dette gjelder spesielt saldo og renter. Du finner årsoppgaven din når du er innlogget på nordnet.no under "Min konto" og "Årsoppgave".

Hvorfor har jeg flere valutaer i min årsoppgave?

​Hos Nordnet kan du ha flere valutakontoer, og ved årsskiftet kan saldo for disse være forskjellige. Nordnet beregner en totalsaldo i NOK basert på vekslingskursen den 31. desember. Det er den totale saldoen i NOK som rapporteres til skattemyndighetene. I årsoppgaven kan du se saldo i alle valutaer, samt en totalsaldo i NOK.

Har du vært med i en børsnotering eller overført verdipapir til Nordnet i foregående år?

Aksjekursen kan stå som «0» i årsoppgaven du har fått via Nordnet. Det er fordi vi ikke kan hente inn all informasjon, og du må se i årsoppgaven du får via VPS. Vi har ikke mulighet til å legge inn rett kurs i årsoppgaven din.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.