Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding (selvangivelse)

Hvordan søke om tilbakebetaling av kildeskatt?

Fra og med 1. januar 2019 innfører Skatteetaten krav til dokumentasjon ved trekk av kildeskatt med redusert sats. Kildeskatt på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer øker fra 15 % til 25 %. Som utenlandsk aksjonær kan du søke om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte ved å fremlegge dokumentasjon. Dette er gjeldende for kontotypen Aksje- og fondskonto, Aksjesparekonto og IPS.

Ved søknad om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte må du sende inn følgende dokumentasjon til Skatteetaten:

- må være utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland

- må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen

- må fremgå av bekreftelsen at aksjonæren anses bosatt med henvisning til skatteavtalen som gjelder mellom bostedsstaten og Norge

Dokumentasjonen sendes originalt per post til den Norske Skatteetaten:
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Postboks 8031
4068 Stavanger
Norge

Guide til utfylling av søknad om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte

Søknaden må fylles ut og signeres av deg som kunde. I tillegg til dette må du sende inn et kontoutdrag fra Nordnet hvor trekk av kildeskatt fremkommer, samt en bostedsbekreftelse.

1. Under punkt 1 fyller du ut fullstendig navn, personnummer, adresse, e-post, telefonnummer og angir at din søknad omhandler dobbeltbeskatningsavtalen mellom bostedsstat og Norge.

2. Under punkt 2 fyller du ut alle felt. Under punktet «Norwegian Central Securities Despository account no.» angir du ditt kontonummer hos Nordnet.

3. Punkt 3 skal ikke fylles ut.

4. Under punkt 4 fyller du ut dine betalingsopplysninger for tilbakebetaling av kildeskatt fra den Norske Skatteetaten. Din dagligbank kan bistå med denne informasjonen.

5. Punkt 5 skal ikke fylles ut. Imidlertid må du legge ved en bostedsbekreftelse.

*For forsikring- og pensjonskontoer vil Nordnet Livsforsikring AS kreve refusjon av kildeskatt på dine vegne.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.