Vil Nordnet trekke skatt for meg?

Nordnet kommer ikke til å trekke skatt på dine vegne, hverken formuesskatt eller skatt på avkastning ved uttak av midler fra Investeringskontoen din.

Unntaket er kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer. Du vil bli trukket, men vi sørger for å kreve kildeskatten tilbakeført for deg. Tilbakebetalingen skjer i løpet av første kvartal påfølgende år.

Du har selv ansvar for å innbetale skatt til norske myndigheter. Nordnet vil gi deg en oversiktlig årsoppgave hvert år, samt rapportere inn ligningsopplysningene dine til Skatteetaten. Når du får tilgang til skattemeldingen har du ansvaret for å kontrollere opplysningene som er forhåndsutfyllt med årsoppgaven du har mottatt fra oss.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.