Må jeg betale formueskatt av det jeg har på en Investeringskonto Zero?

Verdien på Investeringskonto Zero 31.12 gir grunnlaget for beregning av formue. Fra og med inntektsåret 2019 vil det bli gitt en verdsettelsesrabatt på aksjer og aksjefond på 25%. Det vil si at dersom du har 1000 kroner i et aksjefond 31.12 vil 750 kroner bli innrapportert til skattemyndighetene som formue.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.