Får jeg skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero?

Ja. På Investeringskonto Zero får du skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med inntektsåret 2019. Skjermingsfradraget er et skatteinsentiv fra staten for å stimulere langsiktig sparing og gjør at du skatter mindre av avkastningen din for hvert årsskifte du eier et verdipapir sammenhengende.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.