Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

/ Start

Hvordan beskattes Investeringskonto Zero?

 Den 01.01.2019 vil det bli foretatt en beregning av aksjeandelen på Investeringskonto. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019.

Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes. Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats. Dersom aksjeandelen er mindre enn 20% så tilsvarer det en aksjeandel på 0%. Dersom aksjeandelen er over 80% så tilsvarer det en aksjeandel på 100%. Dersom aksjeandelen er mellom 20% og 80% så benyttes den faktiske aksjeandelen.

Når beregningen av aksjeandel er gjort 01.01.2019 så vil det være klart hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019. Tilsvarende skattesats vil også gjelde for eventuelle tap. På en Investeringskonto blir det i tillegg gjort en gjennomsnittsberegning ved uttak – det vil si at dersom du tar ut 10% av kontoverdien, og det er opparbeidet en gevinst så vil 10% av gevinsten bli gjenstand for beskatning.

For 2018 er skattesatsen 23% for uttak av gevinst/tap.

For 2019 er skattesatsen du blir belastet for uttak av gevinst/tap avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning blir 31,68% og skattesatsen for renteavkastning blir 22%.

Neste måling vil skje 01.01.2020.

La oss si at du hadde 100% aksjeandel i 2019 og 50% aksjeandel 01.01.2020. Dersom du gjør et uttak fra din Investeringskonto i juni 2020 så sier de nye reglene at vi må benytte et gjennomsnitt av de to målingene: 150/2, dvs. 75%. Da vil 75% av gevinsten som du tar ut bli belastet med en skattesats på 31,68%, og 25% med en skattesats på 22%. Dette vil Nordnet håndtere fullt og helt for deg, og rapportere til skattemyndighetene. 

Lønner det seg å bruke Investeringskonto Zero?

Investeringskonto Zero er lønnsomt når du i løpet av året selger investeringer med gevinst og reinvesterer pengene. Siden du ikke må betale 23 % skatt av din gevinst, kan du i stedet reinvestere og få avkastning på de pengene. Jo høyere avkastning du får, spesielt i de første årene, desto mer kan du tjene på å bruke Investeringskonto Zero. Meravkastningen stiger eksponentielt over tid.

Vil Nordnet trekke skatt for meg?

Nordnet kommer ikke til å trekke skatt på dine vegne, hverken formuesskatt eller skatt på avkastning ved uttak av midler fra Investeringskontoen din.

Unntaket er kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer. Du vil bli trukket, men vi sørger for å kreve kildeskatten tilbakeført for deg. Tilbakebetalingen skjer i løpet av første kvartal påfølgende år.

Du har selv ansvar for å innbetale skatt til norske myndigheter. Nordnet vil gi deg en oversiktlig årsoppgave hvert år, samt rapportere inn ligningsopplysningene dine til Skatteetaten. Når du får tilgang til skattemeldingen har du ansvaret for å kontrollere opplysningene som er forhåndsutfyllt med årsoppgaven du har mottatt fra oss.

Får jeg skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero?

Ja. På Investeringskonto Zero får du skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med inntektsåret 2019. Skjermingsfradraget er et skatteinsentiv fra staten for å stimulere langsiktig sparing og gjør at du skatter mindre av avkastningen din for hvert årsskifte du eier et verdipapir sammenhengende.

Hva må jeg rapportere i skattemeldingen?

Siden salg av en investering innenfor en Investeringskonto Zero ikke ansees som en skattemessig realisasjon, trenger du ikke melde inn realisasjonsoppgaver til Skatteetaten. Det er i praksis to tall som skal rapporteres: Verdien på avtalen per 31.12 hver år (formuesgrunnlag) og eventuell realisert avkastning. Begge disse postene vil Nordnet rapportere for deg. Du trenger bare å kontrollere at verdiene er korrekte når skattemeldingen blir tilgjengelig.

Får jeg realisasjonsoppgaver?

Nei. Du vil ikke motta realisasjonsoppgave på dine handler, da en handel innenfor en investeringskonto ikke er ansett som en skattemessig realisasjon. Når du er innlogget på nordnet.no vil du fortsatt ha full oversikt over dine transaksjoner på siden "Transaksjoner og sluttsedler".

Til Transaksjoner og sluttsedler

Hvordan behandles kildeskatt?

På Investeringskonto Zero blir du trukket kildeskatt, men du vil få det refundert i januar påfølgende år.

Må jeg betale formueskatt av det jeg har på en Investeringskonto Zero?

Verdien på Investeringskonto Zero 31.12 gir grunnlaget for beregning av formue. Fra og med inntektsåret 2019 vil det bli gitt en verdsettelsesrabatt på aksjer og aksjefond på 25%. Det vil si at dersom du har 1000 kroner i et aksjefond 31.12 vil 750 kroner bli innrapportert til skattemyndighetene som formue.

Hvordan beskattes Investeringskonto Zero?

 Den 01.01.2019 vil det bli foretatt en beregning av aksjeandelen på Investeringskonto. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019.

Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes. Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats. Dersom aksjeandelen er mindre enn 20% så tilsvarer det en aksjeandel på 0%. Dersom aksjeandelen er over 80% så tilsvarer det en aksjeandel på 100%. Dersom aksjeandelen er mellom 20% og 80% så benyttes den faktiske aksjeandelen.

Når beregningen av aksjeandel er gjort 01.01.2019 så vil det være klart hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019. Tilsvarende skattesats vil også gjelde for eventuelle tap. På en Investeringskonto blir det i tillegg gjort en gjennomsnittsberegning ved uttak – det vil si at dersom du tar ut 10% av kontoverdien, og det er opparbeidet en gevinst så vil 10% av gevinsten bli gjenstand for beskatning.

For 2018 er skattesatsen 23% for uttak av gevinst/tap.

For 2019 er skattesatsen du blir belastet for uttak av gevinst/tap avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning blir 31,68% og skattesatsen for renteavkastning blir 22%.

Neste måling vil skje 01.01.2020.

La oss si at du hadde 100% aksjeandel i 2019 og 50% aksjeandel 01.01.2020. Dersom du gjør et uttak fra din Investeringskonto i juni 2020 så sier de nye reglene at vi må benytte et gjennomsnitt av de to målingene: 150/2, dvs. 75%. Da vil 75% av gevinsten som du tar ut bli belastet med en skattesats på 31,68%, og 25% med en skattesats på 22%. Dette vil Nordnet håndtere fullt og helt for deg, og rapportere til skattemyndighetene. 

Lønner det seg å bruke Investeringskonto Zero?

Investeringskonto Zero er lønnsomt når du i løpet av året selger investeringer med gevinst og reinvesterer pengene. Siden du ikke må betale 23 % skatt av din gevinst, kan du i stedet reinvestere og få avkastning på de pengene. Jo høyere avkastning du får, spesielt i de første årene, desto mer kan du tjene på å bruke Investeringskonto Zero. Meravkastningen stiger eksponentielt over tid.

Vil Nordnet trekke skatt for meg?

Nordnet kommer ikke til å trekke skatt på dine vegne, hverken formuesskatt eller skatt på avkastning ved uttak av midler fra Investeringskontoen din.

Unntaket er kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer. Du vil bli trukket, men vi sørger for å kreve kildeskatten tilbakeført for deg. Tilbakebetalingen skjer i løpet av første kvartal påfølgende år.

Du har selv ansvar for å innbetale skatt til norske myndigheter. Nordnet vil gi deg en oversiktlig årsoppgave hvert år, samt rapportere inn ligningsopplysningene dine til Skatteetaten. Når du får tilgang til skattemeldingen har du ansvaret for å kontrollere opplysningene som er forhåndsutfyllt med årsoppgaven du har mottatt fra oss.

Får jeg skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero?

Ja. På Investeringskonto Zero får du skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med inntektsåret 2019. Skjermingsfradraget er et skatteinsentiv fra staten for å stimulere langsiktig sparing og gjør at du skatter mindre av avkastningen din for hvert årsskifte du eier et verdipapir sammenhengende.

Hva må jeg rapportere i skattemeldingen?

Siden salg av en investering innenfor en Investeringskonto Zero ikke ansees som en skattemessig realisasjon, trenger du ikke melde inn realisasjonsoppgaver til Skatteetaten. Det er i praksis to tall som skal rapporteres: Verdien på avtalen per 31.12 hver år (formuesgrunnlag) og eventuell realisert avkastning. Begge disse postene vil Nordnet rapportere for deg. Du trenger bare å kontrollere at verdiene er korrekte når skattemeldingen blir tilgjengelig.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.