Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Sikkerhet og lovverk

Handel mellom egne kontoer

Markedsmanipulasjon

Markedsmaipulasjon skaper forstyrrelser av markedsmekanismene og kan forårsake at handler tas på sviktende eller feilaktig grunnlag. Det kan også gi feil inntrykk av kjøps- og salgsinteresse.

Handler du med deg selv kan det anses som straffbar markedsmanipulasjon i henhold til verdipapirhandelsloven. Det er ikke tilltatt å legge kjøps- eller salgsordre i samme verdipapir på to eller flere ulike kontoer slik at de matches mot hverandre, jevnført Nordnets Allmenne bestemmelser for konto punkt 5.4 siste ledd.

Forbudet omfatter ikke bare handel mellom egne kontoer, men også handel mellom for eksempel en aksje- og fondskonto og en Investeringskonto. Det samme gjelder om du som kunde disponerer flere kontoer på grunnlag av fullmakt, eller om du har en privat konto og samtidig handler på en konto som er registrert på ditt firma.

Rapporteringsplikt

I henhold til Verdipapirhandelloven er både Nordnet og markedsplassen rapporteringspliktig til Finanstilsynet ved transaksjoner hvor det finnes grunn til å anta at det foreligger markedsmanipulasjon.

Handler som gjøres opp utenfor markedsplassen skal gjennomføres manuelt, du som kunde skal ikke gjennomføre disse via markedsplassen, nevnte handler skal isteden registreres manuelt. For eventuelle spørsmål og hjelp med denne typen transaksjoner ber vi deg ta kontakt med Nordnets meglere.

Mer om

Sikkerhet og lovverk

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.