Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Øvrig

Informasjon ved dødsfall

For at vi skal kunne hjelpe deg raskt og på best mulig måte, må du sende oss:

  • Bekreftet kopi av skifteattest
  • Bekreftet kopi av legitimasjon av alle arvinger i henhold til skifteattesten
  • Avslutningsskjemalenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
  • Eventuelle fullmakter

NB! Vi kan ikke gi informasjon om avdødes konto før vi har mottatt skifteattest

Dokumentene skal sendes i posten til Nordnet Postboks 302 Sentrum ,0103 Oslo

For Aksje- og fondskonto

Har avdøde en Aksje- og fondskonto blir det ikke gjort noe med beholdningen på kontoen før vi får informasjon fra etterlatte. Kontoen vil bli sperret så snart vi mottar informasjon om dødsfallet. Står det verdipapirer på kontoen må disse selges eller overføres til en VPS-konto hos Nordnet, eller til en annen kontofører. Vi kan flytte eierregistrerte fond, men ikke forvalterregistrerte fond. For å flytte trenger vi VPS-nummeret beholdningen skal overføres til. Kontantbeholdningen på kontoen kan enten overføres til etterlatte sin konto i Nordnet, en annen bankkonto eller en annen Nordnet-konto. Kontonummer må oppgis til Nordnet for overføring. Avslutning av kontoen gjøres i all hovedsak via Avslutningsskjema.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Vi ønsker å avslutte dødsbo-kontoer så raskt som mulig og vi oppretter gjerne en ny konto i Nordnet til det er tatt en avgjørelse om hva som skal gjøres med verdipapirene. Timing er en viktig faktor i aksje-markedet og det er ofte smart å vurdere situasjonen nøye før avgjørelser tas.

NB! Skulle avdøde sitte med belånte posisjoner, anbefaler vi å regulere det ved å be oss selge verdipapirene så raskt som mulig.

For Investeringskonto Zero og IPA

Pensjonskontoer som Investeringskonto (kapitalforsikring/link konto) og IPA er lukkede produkter der man ikke kan overføre verdipapirene på kontoen. Det er kun kontantbeholdningen som kan overføres. Salg av innehav skjer umiddelbart etter vi mottar skifteattesten. Vi gjør oppmerksom på at dette skal skje i tråd med retningslinjer megler har for at man skal få best mulig pris for aksjene.

Utbetalingen skjer i henhold til registrerte begunstigelser på kontoen.

Les mer om Arv og Begunstigedeåpnes i nytt vindu

Fullmakter

Er det registrert en eller flere fullmakter på kontoen, vil disse automatisk falle bort når vi mottar skifteattest. Uansett om det er en forvalter eller privatperson fullmakten er registrert på, vil fullmakten frafalle og dialogen skjer videre mellom Nordnet og etterlatte.

Utbetaling, overføring og skattemessige konsekvenser

Det tar normalt 2 til 3 dager for overføringen av verdipapirer til en annen kontofører, og 1 til 2 dager for kontantoverføring til en ekstern bank. Skal overføringene gjøres til en eller flere Nordnet-kontoer går det normalt raskere.

Hvilke skattemessige konsekvenser utbetaling eller overføring fra dødsbo har, kan du lese om på domstol.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og skatteettaten.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Er du usikker på hvilke lover som gjelder ved arv, kan du søke i Arvelovenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Informasjon ved dødsfall

For at vi skal kunne hjelpe deg raskt og på best mulig måte, må du sende oss:

  • Bekreftet kopi av skifteattest
  • Bekreftet kopi av legitimasjon av alle arvinger i henhold til skifteattesten
  • Avslutningsskjemalenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
  • Eventuelle fullmakter

NB! Vi kan ikke gi informasjon om avdødes konto før vi har mottatt skifteattest

Dokumentene skal sendes i posten til Nordnet Postboks 302 Sentrum ,0103 Oslo

For Aksje- og fondskonto

Har avdøde en Aksje- og fondskonto blir det ikke gjort noe med beholdningen på kontoen før vi får informasjon fra etterlatte. Kontoen vil bli sperret så snart vi mottar informasjon om dødsfallet. Står det verdipapirer på kontoen må disse selges eller overføres til en VPS-konto hos Nordnet, eller til en annen kontofører. Vi kan flytte eierregistrerte fond, men ikke forvalterregistrerte fond. For å flytte trenger vi VPS-nummeret beholdningen skal overføres til. Kontantbeholdningen på kontoen kan enten overføres til etterlatte sin konto i Nordnet, en annen bankkonto eller en annen Nordnet-konto. Kontonummer må oppgis til Nordnet for overføring. Avslutning av kontoen gjøres i all hovedsak via Avslutningsskjema.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Vi ønsker å avslutte dødsbo-kontoer så raskt som mulig og vi oppretter gjerne en ny konto i Nordnet til det er tatt en avgjørelse om hva som skal gjøres med verdipapirene. Timing er en viktig faktor i aksje-markedet og det er ofte smart å vurdere situasjonen nøye før avgjørelser tas.

NB! Skulle avdøde sitte med belånte posisjoner, anbefaler vi å regulere det ved å be oss selge verdipapirene så raskt som mulig.

For Investeringskonto Zero og IPA

Pensjonskontoer som Investeringskonto (kapitalforsikring/link konto) og IPA er lukkede produkter der man ikke kan overføre verdipapirene på kontoen. Det er kun kontantbeholdningen som kan overføres. Salg av innehav skjer umiddelbart etter vi mottar skifteattesten. Vi gjør oppmerksom på at dette skal skje i tråd med retningslinjer megler har for at man skal få best mulig pris for aksjene.

Utbetalingen skjer i henhold til registrerte begunstigelser på kontoen.

Les mer om Arv og Begunstigedeåpnes i nytt vindu

Fullmakter

Er det registrert en eller flere fullmakter på kontoen, vil disse automatisk falle bort når vi mottar skifteattest. Uansett om det er en forvalter eller privatperson fullmakten er registrert på, vil fullmakten frafalle og dialogen skjer videre mellom Nordnet og etterlatte.

Utbetaling, overføring og skattemessige konsekvenser

Det tar normalt 2 til 3 dager for overføringen av verdipapirer til en annen kontofører, og 1 til 2 dager for kontantoverføring til en ekstern bank. Skal overføringene gjøres til en eller flere Nordnet-kontoer går det normalt raskere.

Hvilke skattemessige konsekvenser utbetaling eller overføring fra dødsbo har, kan du lese om på domstol.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og skatteettaten.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Er du usikker på hvilke lover som gjelder ved arv, kan du søke i Arvelovenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.