Kan jeg forsikre hvem jeg vil?

Nei, i Investeringskonto Zero vil forsikringstaker (eier av forsikringen) og forsikrede alltid være samme person.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.