Hvem kan åpne en Investeringskonto Zero?

Alle privatpersoner som er folkeregistrert i Norge kan opprette en Investeringskonto Zero. Personer under 18 år kan også opprette en Investeringskonto Zero i sitt eget navn, men skal benytte en egen tegningsblankett for umyndige personer. Åpne Investeringskonto Zero hos Nordnet i dag.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.