Forsikringskostnad

Nordnet Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring som gjør at du betaler en månedlig promillesats i forsikringskostnad for å forsikre pengene dine. Forsikringskostnaden varierer avhengig av alder og sparesaldo. Du er, ifølge punkt 8.2 i Allmenne forsikringsvilkår, selv ansvarlig for å ha nok penger på konto for å dekke forsikringskostnaden. Denne trekkes forskuddsvis hver måned i samsvar med prislisten. Dersom du ikke har penger disponibelt på trekktidspunktet, vil Nordnet selge aksjer, fondsandeler eller andre instrumenter slik at forsikringskostnaden dekkes.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.