Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Handel og verdipapirer

Muligheter, kostnader og risikoer

Å eie utenlandske verdipapir kan gi bedre risikospredning sammenlignet med å bare eie norske aksjer. Det gir eksponering til andre markeder enn vårt eget, andre bransjer og andre valutaer.

Når du handler med utenlandske verdipapir kan du komme over kostnader og risiko du burde kjenne til. Her får du mer informasjon rundt dette.

Valutarisiko

Når du handler verdipapir i en annen valuta tar du også en valutarisiko. Både aksjekurs og svingninger i valutakursen påvirker verdien av verdipapirene dine. Selv om et verdipapir øker i verdi er det ikke sikker du får nytte av hele økningen.

Administrativt gebyr ved utbytte på depotbevis

Et depotbevis er et finansielt instrument utstedt av en bank for å representere et utenlandsk selskaps børsnoterte verdipapirer. Du kan handle depotbevis på lokale børser, men det er banken som har utstedt beviset som faktisk sitter på aksjene. På engelsk kalles depotbevis for Depositary Receipt, og de vanligste er American Depository Receipt (ADR) og Global Depository Receipt (GDR). Statoil er et eksempel på en aksje som handles som et depotbevis på andre markeder. Statoil er primærnotert på Oslo Børs, men kan også kan handles på andre markeder som depotbevis.

Får du utbetalt utbytte, kan kontoen din bli belastet med et administrativt gebyr. Du finner den omtrentlige avgiften for hvert land i prislisten vår for utenlandske verdipapirer. Eksakte avgifter finner du hos banken for depotbeviset. Du kan si at du blant annet betaler indirekte for aksjens tilgjengelighet i markedet.

Omsetningsavgift, også kalt Stamp Duty

Når du kjøper enkelte verdipapirer fra Storbritannia og Frankrike betaler du en omsetningsavgift, eller såkalt «Stamp Duty». Størrelsen på avgiften beregnes som en prosentsats av kjøpesummen. Du finner satsene i prislisten vår.

Valutaveksling

​Du kan veksle valuta på to måter hos oss – enten ved at du gjør det selv i valutakontoen din, eller at vi automatisk veksler for deg. Hvis du ikke har en valutakonto for den aktuelle valutaen veksler vi automatisk for deg.

Du kan åpne valutakontoer når du er logget inn. For noen kan disse kontoene ha blitt automatisk åpnet, og det avhenger av når du ble kunde. Gå til fliken Min konto og Valutakonto for å se om du har noen valutakontoer koblet til kontoen din. Der kan du også åpne nye valutakontoer.

Automatisk veksling

Kjøps- og salgskursen skiller seg med 0,25 prosent fra kursen du ser på nordnet.no* når vi veksler automatisk. Hvis du eksempelvis vil kjøpe aksjer for 1000 euro, og vi antar at euroen er på 10 norske kroner må du betale 10 025 norske kroner. Hvis du selger aksjer for 1000 euro får du betalt 9975 norske kroner.
Du ser den eksakte kursen på sluttseddelen din.

Veksling med valutakonto

Bruker du en valutakonto veksler du selv når du er logget inn. Du får en kurs som skiller med 0,075 prosent mot kursen fra underleverandøren vår. Du kan legge inn ordren din om veksling når som helst, men vi setter kursen kun tre ganger per dag: klokken 11:30, 17:00 og 22:00. Du kan i etterkant se den eksakte vekslingskursen for aktuelle vekslinger under Mine ordre og handler. Her kan du lese mer om valutakonto.

Slik sammenligner du priser mellom ulike banker

Det finnes ikke noen børs for valutahandel slik det gjør for aksjer. Det er heller ikke noen offisielle priser du kan forholde deg til slik du kan med fond.

Valutahandel setter alltid to valutaer mot hverandre (valutakryss). For hvert valutakryss settes det en kjøpskurs og en salgskurs. Vil du for eksempel kjøpe euro kan du betale 8,60 kroner, men om du selger samme valuta får du kanskje bare 8,20 kroner per euro.

Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs (8,60 – 8,20 kroner i eksempelet over) inkluderer altså prisen du må betale for vekslingen. Det kalles for spread (0,40). Den tydeligste måten å sammenligne prisene til bankene for valutaveksling er å se på spreaden. Generelt sett, jo mindre spreaden er – desto bedre er prisen.

Forskjellen (spreaden) hos oss er 0,5 prosent for automatisk veksling, og 0,15 prosent hvis du har en valutakonto og veksler selv.

Beskatning av utbytte på Aksje- og fondskonto

Når du mottar utbytte fra utenlandske selskaper må du betale skatt delvis i Norge**, og delvis i selskapets hjemland.

Vi i Nordnet trekker den utenlandske skatten (kildeskatt), som eksempelvis kan være 15 prosent. Resten må du betale til skattemyndighetene slik at totalen blir 30,59 prosent. I praksis skal du kun betale 30,59 prosent skatt på utbytte, og kan kreve fradrag i selvangivelsen for den utenlandske skatten du har betalt.

Dobbelbeskatningsavtaler mellom Norge og ulike land har til hensikt at du ikke skal dobbelbeskattes.

Hvis du har mistanke om at du har betalt for mye skatt kan du ta kontakt med oss slik at vi kan undersøke saken. Vi kan ikke garantere at vi kan hjelpe deg med å korrigere eller tilbakebetale hvis noe ikke stemmer.

Du kan lese mer om skatt på utbyttelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu på Skattebetalerforeningens sider.

Beskatning av utbytte på kapitalforsikring (Investeringskonto Zero) og IPA

Når du mottar utbytte fra selskap i en kapitalforsikring og IPA fungerer det litt annerledes. Nordnet eier verdipapirene du har i forsikringene.

Vi forsøker alltid å få tilbake all skatt som har blitt trukket fra utbytte, og overfører senere pengene til forsikringen din. Det er ingen garanti for at vi får tilbake hele beløpet.

Kan jeg gå på generalforsamlinger i utenlandske selskaper hvor jeg eier aksjer?

Både ja og nei.

Hvis du har en Aksje- og fondskonto kan du gå på generalforsamling for selskap som handles på Oslo Børs (som er VPS-registrerte) – hvis du er norsk og har en norsk konto hos oss.

Eier du aksjer som handles på andre markedsplasser (f.eks i Sverige eller USA) får du dessverre ikke deltatt på disse generalforsamlingene. Det eneste unntaket er BERKSHIRE HATHAWAY hvor vi fikser deltakelse om du eier aksjen og ønsker å delta.

Har du aksjene dine i en Investeringskonto Zero kan du ikke gå på generalforsamlinger for hverken utenlandske eller VPS-registrerte selskap. Nordnet er da eier av aksjene, og du har en fordring som tilsvarer aksjenes verdi. Nordnet Livsforsikring AS deltar ikke på generalforsamlinger på vegne av kundene sine.

*Kursen du ser på nordnet.no er mer nøyaktig enn kursen vi tar utgangspunkt i.

**Du betaler skatt til landet der du er registrert. Gjelder for Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Mer om

Handel og verdipapirer

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.