Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Handel og verdipapirer

Handelsplassene våre

Regulerte handelsplasser hvor Nordnet formidler ordrer direkte:

 • Oslo Stock Exchange (Oslo Børs)
 • OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbørsen)
 • OMX Nordic Exchange Copenhagen (Københavnsbørsen)
 • OMX Nordic Exchange Helsinki (Helsingforsbørsen)
 • Nordic Growth Market, NGM
 • NDX Nordic Derivatives Exchange
 • Deutsche Börse, Xetra

Øvrige handelsplasser:

 • Aktietorget
 • First North

I tilfeller der vi ikke deltar direkte i handelen gjennomfører vi transaksjonene ved å videresende orderen din til en motpart som gjennomfører orderen. Dette gjelder hovedsakelig for handelsplasser utenfor Europa. Vi vurderer og oppdaterer regelmessig handelsplassene vi bruker for ordre.

Oslo Børs

Du kan handle aksjer på Oslo Børs som er notert på Hovedlisten og SMB-listen. Handel på Oslo Børs skjer i Oslo Børs' automatiske handelssystem, normalt fra klokken 09:00 til klokken 16:25.

Mer informasjon og børsregler for Oslo Børs finner du på www.ose.no

Åpnings- og sluttauksjon på Oslo Børs

​En call er en elektronisk auksjon som samler alle kjøpere og selgere på aksjemarkedet. Handelssystemet samler alle kjøp- og salgsordre og regner frem den prisen som flest aksjer kan omsettes for. Denne prisen kalles likevektpris eller callpris. Callen samler likviditet og resulterer i en eller flere handler til samme pris.

 • Åpningsauksjon Oslo Børs: 09:00:00-09:00:30
 • Sluttauksjon Oslo Børs: 16:25:00-16:25:30 (auksjonen kan bli utvidet, men alt stenger kl. 16:30:00)

Åpnings- og stengningsauksjonen foregår slik: Kl. 08:45 vil ordrer i ordreboken vises for alle verdipapirer. Kl. 09:00 åpner børsen og alle aksjer har åpnet for handel i løpet av 30 sekunder. Dette gjelder også ETF'er som Bull & Bear. Kl. 16:20 stenger den kontinuerlige handelen og sluttauksjonen starter umiddelbart. Det vil fra kl. 16:20 til 16:25 være mulig å legge inn, endre eller slette ordre. Etter kl. 16:25 matches og stenger alle aksjer i løpet av 30 sekunder.

Handel i Sverige

(informasjon på svensk)
Handel på OM Stockholmsbörsen sker normalt från klockan 9:00 till klockan 17.30. Handel sker i OM Stockholmsbörsens elektroniska handelssystem, SAXESS. En börsdag i SAX börjar med marknadens öppning. Därefter är det kontinuerlig handel tills marknaden stängs.
Under marknadens öppning fastställs öppningskursen till den kurs där flest antal aktier kan avslutas. Fördelning av tillgängligt antal handelsposter sker i första hand bland dem som prislimiterat sina köporder högre än öppningskursen och bland dem som prislimiterat sina säljorder lägre än öppningskursen. Därefter sker fördelning av kvarvarande tillgängligt antal handelsposter i proportion till vad respektive medlem efterfrågat eller utbjudit. Kontinuerlig handel påbörjas i respektive aktieslag direkt efter öppningsförfarandet. Prioritering av order vid avslut under kontinuerlig handel utgår från pris och därefter inbördes och tid. Med inbördes menas order av samma börsmedlem.

Prisintervall

Beroende på kursnivån i ett värdepapper, kan kursen på en order läggas med olika antal decimaler. Tabellen nedan visar minsta decimal (ticksize) som kan anges vid orderläggning inom respektive intervall.
0,00 - 4,99 = 1 öre
5,00 - 14,95 = 5 öre
15,00 - 49,90 = 10 öre
50,00 - 499,50 = 50 öre
500,00 - 4999,00 = 1 krona
5000,00 - = 5 kronor

Orderns giltighet

Order kan hos Nordnet läggas med en maximal giltighetstid på 30 dagar.

Københavns fondsbørs

​Hos Nordnet kan du handle aksjer notert på København Fondsbørs. All handel skjer gjennom det automatiske handelssystemet SAXESS.

Nordic Growth Market

(informasjon på svensk)

Handeln är öppen mellan 9:00 och 17.30. Varje noterat bolag på NGM-listan har en market maker som ansvarar för handeln i bolagets aktier och ställer köp- och säljkurser. Handeln sker i NGM's elektroniska handelssystem, "Tellus". Order på NGM-listan placeras av Nordnets mäklare i NGM's handelssystem, där avslut sker. Order och avslutsrapportering tar således lite längre tid än automatiserade order på Stockholmsbörsen. Order på NGM är dagsorder.

Handel i USA

Hos Nordnet kan du handle aksjer notert på Nasdaq, NYSE og AMEX. Handelen på Nasdaq, NYSE og AMEX skjer normalt fra klokken 15:30 til klokken 22:00 norsk tid. Børsene NasdaqOMX og NYSE i USA tillater ikke å fjerne ordre under tidsperioden 09:28 - 09:30 (eastern time), dette innebærer at den partner som Nordnet legger ordre via i Nord-Amerika ikke kan garantere at ordre under denne perioden kan fjernes. Børsene i USA har alltid 0,01 dollar som tick-size for aksjer. Mer informasjon om de amerikanske børsene finner du på:

www.nasdaq.comlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

www.amex.comlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

www.nyse.comlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Handel i Canada

Hos Nordnet kan du handle aksjer notert på Toronto Stock Exchange og Toronto Venture Exchange. Handelen på disse børsene skjer normalt fra klokken 15:30 til klokken 22:00 norsk tid. Når du handler en aksje notert i Canada vil dette bli trukket fra valutakontoen din for canadiske dollar (CAD), forutsatt at du har en slik valutakonto. Du velger selv om, og når du skal veksle. Har du ikke valutakonto for canadiske dollar og kjøper en aksje notert i Canada veksler systemet automatisk for deg. Ticksize for priser under 0,5 CAD er 0,005 CAD, og ticksize for priser over 0,5 CAD er 0,01 CAD.

Handel i Tyskland

Nordnet tilbyr handel på den tyske børsen Xetra. Xetra er den største børsen i Tyskland og markedsplassen er helt elektronisk. Xetra er åpent hverdager mellom kl. 09:00-17:30. Børsposten for aksjer er som regel en (1). Nordnet tilbyr onlinehandel på aksjer som inngår i aksjeindexene: DAX, M-DAX, S-DAX och Tech-DAX. Øvrige aksjer som er notert på Xetra kan handles via Nordnets meglere. Disse aksjene kan ha en uregelmessig kursoppdatering.

Mer informasjon om hvordan handelen på de tyske børsene fungerer finner du på www.deutsche-boerse.delenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tyske verdipapirer handles normalt i Euro. Du velger selv når eller om du ønsker å veksle. Du kan velge å avslutte valutakontoene dine, da vil du få en automatisk veksling til norske kroner når du kjøper og selger utenlandske aksjer. Har du et pensjonskonto har du ingen andre valutakontoer og veksling vil bli gjennomført automatisk. Les mer om valutakonto og veksling

ADR- og GDR-avgift

Det påløper en ADR (American Depository Receipt) eller GDR (Globel Depository Receipt) avgift på selskaper (aksjer) som handles på en annen børs en hvor selskapet har sin primernotering. Avgiftens trekkes av bankene som har ansvaret for det administrative rundt handelen på børsen hvor selskapene er notert i tillegg til sin primernotering. Avgiften varierer fra $ 0,005 – 0,05 per innehav. Normalt trekkes $ 0,02.

Gazprom er et eksempel på et selskap som har sin primernotering i Russland, men som også kan handles i USA, England og Tyskland.

Mer om

Handel og verdipapirer

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.