Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Handel og verdipapirer

Hva er derivathandel?

​Derivathandel er et samlebegrep for all handel med opsjoner, terminer og warrants. For at du skal kunne handle med derivater må du fylle ut, signere og sende oss en derivathandelsavtale. Du kjøper eller selger et derivatinstrument på samme måte som du handler en aksje.

Hvilke avtaler kreves for å handle derivater?

​For å kunne handle derivater kreves at du har godkjent en derivathandelsavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Husk at du må fylle ut Legal Entity Identifierlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (LEI-nummer). Fyll ut avtalen, signer og send originalen til oss i posten.

Vil du også ha mulighet til å utstede derivater må du foruten en derivathandelsavtale også ha en godkjent belåningsavtale tilknyttet kontoen din. Her kan du søke om belåninglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Opsjonsbetegninger

En opsjon betegnes med hensyn til dens underliggende, dens innløsningskurs, og om det er en kjøp eller salgsopsjon. En opsjon kan for eksempel betegens STL2K60. STL angir at det er en opsjon med STL (Statoil) som underliggende aksjer. 2 angir at det er 2002 som er sluttåret, og K at det er en kjøpsopsjon med innløsning i november. 60 er innløsningskurser. K indikerer altså både hvilken type opsjon det er, samt innløsningsmåned. Du ser hvilke bokstaver som gjelder for hver enkelt måned under.

Sluttmåned Kjøpsopsjon Salgsopsjon:

Januar A M

Februar B N

Mars C O

April D P

Mai E Q

Juni F R

Juli G S

August H T

September I U

Oktober J V

November K W

Desember L X

Handel med warrants

​Du kan handle warrants notert i Norge, Sverige, Finland og Tyskland gjennom Nordnet. Det betyr at du har tilgang både til kjøps- og salgswarrants.

En warrant er ett av de finansielle instrumenter som handles på de ulike børsene. En warrant er ett verdipapir, der verdien bestemmes av den underliggende eiendommen (f.eks en aksje eller en indeks.) Innehaveren (kjøperen) av en warrant ønsker å dra nytte av forandringer i aksjens verdi med ett opsjonslignende derivatinstrument uten å eie den underliggende eiendommen (f.eks aksjen).

Vilkårene for de ulike warrants er ikke standardiserte, men utstederen (som regel en bank eller ett meglerhus) bestemmer innløsningspris og løpetid når warrantens først blir notert. Utstederen bestemmer også hvilke betingelser som skal gjelde ved på sluttdagen (når warranten forfaller). For visse warrants baseres avregningskursen på aksjens gjennomsnittskurs siste 10 dager, for andre warrants beregning avregningskursen basert på siste handelsdag. Om avregningskursen er høyere enn warrantens innløsningskurs så tjener kjøperen (innehaveren) penger. Visse warrants har kontantavregning (kjøperen får forskjellen mellom innløsningskurs og avregningskurs) og andre har såkalt fysisk leveranse (kjøperen får kjøpe aksjen for innløsningsprisen og kan deretter selv selge aksjene). Dersom avregningskursen derimot er lavere enn innløsningskursen forfaller warranten uten verdi. De omvendte gjelder for salgswarrants.

Warrants kan handles på børsen under hele dens gyldighetstid, vanligvis 1-2 år. Selv om warrantene har en lang nominell løpetid, gjøres plasseringer i warrants ofte bare for noen dager eller noen måneder. Det er viktig for investoren og følge warrantens kursutvikling under hele dens løpetid.

Mer om

Handel og verdipapirer

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.