Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Belåning og shorthandel

Søk om belåning

Søk om belåning her. Verdipapirbelåning er kun tilgjengelig for kontotypene Aksjesparekonto og Aksje- og fondskonto.

Så mye kan du handle for

Slik regner du ut hvor store handler du kan gjøre med belåning:

Tilgjengelig for handel / Krav til egenkapital = Så mye kan du handle for

Investerer du i et selskap med 80 % belåningsgrad må du stille 20 % av verdien som sikkerhet (100 % - 80 %). Har du 200 000 NOK tilgjengelig for handel kan du kjøpe aksjer for opp til 1 000 000 NOK.

(200 000 kroner / 0,20 = 1 000 000 kroner)

Når du legger en ordre sjekker systemene våre at du har nok sikkerhet for handelen. Det er alltid ditt eget ansvar å passe på at du ikke låner for mye. Hvis du blir overbelånt kan du risikere tvangsregulering.

Kan jeg bruke belåning med en gang?

​Ja, når du legger inn en ordre vil systemet vårt regne ut om du har nok sikkerhet for å gjennomføre en belånt handel. Har du 200 000 kroner kan du for eksempel handle Statoil, som har 80% belåningsgrad, for 1 million med en gang. Dette forutsetter at du har en øvre kredittramme på minimum 1 million kroner.

Belåningsgrader

​Belåningsgraden avgjør hvor stor del av din investering i et verdipapir som kan være lånefinansiert. Jo høyere belågningsgrad, desto mindre egenkapital må du ha. Nordnet vurderer våre belåningsrader fortløpende basert på blant annet risiko, omsetning og volatilitet.

Belåningsgrader aksjeråpnes i nytt vindu

Belåningsgrader fondåpnes i nytt vindu

Øvre kredittramme

​Du kan ikke låne mer enn den øvre kredittrammen din. Du finner den i Kontooversikten og på siden Belåningsoversikt når du er logget på Aksje- og fondskontoen eller Aksjesparekontoen din.

Hvis du vil søke om økt kredittramme kan du sende oss en melding når du er logget inn. Husk å spesifiser hvilken ramme du søker om. Kredittavdelingen vår behandler søknaden, og svarer deg normalt innen 2 til 3 dager.

Belåningsverdi

​Belåningsverdi viser hvor mye du kan låne på verdipapirene du allerede eier. Når du har lagt opp belåning vil beløpet tilgjengelig for handel øke tilsvarende belåningsverdien. Dersom du kjøper flere verdipapirer vil belåningsverdien din gå opp. Nordnet regner ut belåningsverdien din basert på belåningsgrad og markedsverdi. Belåningsverdien vil derfor variere i forhold til utviklingen av porteføljen din.

Økt fleksibilitet

Med belåning kan du kjøpe aksjer først og overføre penger senere, uten ekstra kostnader. Gjennomfører du en belånt handel og overfører penger for handelen til kontoen din innen oppgjørsdagen så betaler du ikke rente.

Kredittvurdering

Når du søker om verdipapirbelåning gjør Nordnets Kredittavdeling en kredittvurdering av deg. Kredittavdelingen sjekker at du har økonomiske forutsetninger til å oppfylle forpliktelsene dine basert på informasjon om den økonomiske situasjonen din.

Har du egenkapital på Nordnet-kontoen din tar vi hensyn til dette i vurderingen.

Krav til porteføljesammensetning

Porteføljen din stilles som sikkerhet for pengene du låner. Kredittavdelingen vår analyserer porteføljen din basert på verdi, innhold og diversifisering. For å få innvilget verdipapirbelåning eller økt kredittramme må porteføljen din normalt sett være godt diversifisert. Porteføljen ansees som diversifisert når ett verdipapir maks utgjør 50 % av total markedsverdi på porteføljen.

Mer om

Belåning og shorthandel

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.