DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Upp

SEB Norway Focus Fund - Et av de beste norske aksjefondene i 2017

2017 ble et godt år for norske aksjer, og en av vinnerne blant norske aksjefond ble SEB Norway Focus Fund. Fondet toppet i 2017 rangeringen over norske aksjefond, og kan vise til en avkastning på 24,2 % i 2017. Dette er hele 7 % over referanseindeksen. Den gode utviklingen har fortsatt i 2018. SEB Norway Focus Fund fortsetter å toppe listene over beste fond ved å fokusere på solide, underprisede selskaper for å skape god rikojustert avkasting for andelseierne.

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

2017 - Norsk økonomi snur!

Den gode meravkastningen i SEB Norway Focus Fund var stort sett selskapsspesifikk. De største bidragsytere var Tomra, Wilh. Wilhelmsen og Fjord1 i tillegg til investeringer i flere norske sparebanker. I disse tilfellene er det en kombinasjon av forbedret lønnsomhet / vekst og lavere implisitt risikopremie som dro avkastningen.

Oversikten ovenfor viser at SEB Norway Focus Fund er det beste norske fondet på Nordnet det siste året per 26. februar 2018. Se løpende oversikt her.

 

 2018 – Høyere inntjening, godt potensiale!

Inn i 2018 opprettholdes fjorårets vinnerstrategi som fokuserer på å investere i underprisede selskaper som kan levere en god risikojustert avkastning på investert kapital. SEB Norway Focus Fund har fokus på grundige selskapsanalyser og tar ikke sikte på å være avhengig av eksterne hendelser for å oppnå høyere kurser. Sammenlignet med 2017 er den største forskjellen at fondet har økt vektingen mot olje og energisektoren, både som følge av selskapsspesifikke faktorer og en forbedret markedssituasjon som følge av en høyere oljepris.

Fakta om fondet

Fondens navn

SEB Norway Focus Fund C NOK

Fondsselskap

SEB Investment Management AB

Aktivatype

Aksjer

Forvaltningsavgift

1,50 %

Fondens startdato

01.03.2016

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

LU1330103273

SEB

SEB Norway Focus Fund har en spiss portefølje bestående av 20 + kvalitetsselskaper, med solid balanse og god kontantstrøm. Forvaltningsteamet har lang erfaring både fra det norske og nordiske markedet. SEB Investment Management har en omfattende og velprøvd investeringsprosess som over tid har vist seg å levere solid meravkastning til andelseierne.

En av Europas største aktører med solid rating

  • Leder nordisk gjennomsnittlig Morningstar-rating
  • Rundt 1 000 milliarder NOK i verdipapirfond
  • Forvalter av 95 fond
  • 80 fond har topp 3 rating hos Morningstar

Fondets kursutvikling - 1 år

På grafen ovenfor ser du kursutviklingen til fondet det siste året. Grafen er hentet ut 23. februar 2018. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Gå til fondets produktside.

Video om SEB Norway Focus Fund

Se video om SEB Norway Focus Fund.

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Norge. Dette kan medføre en noe høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.