DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Landkreditt Høyrente - For deg som søker høyere avkastning enn bankrenten


Landkreditt Høyrente er et rentefond for deg som ønsker et alternativ til bankrenten.

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 prosent av porteføljen i bank og finans, og maksimalt 35 prosent i selskapsobligasjoner. Obligasjonene i det stabile bank- og finansmarkedet gir lav kredittrisiko, mens selskapsobligasjonene gir noe høyere risiko.

Landkreditt Høyrente har over tid gitt bedre avkastning enn bankrenten. Siden oppstarten i 2005 har fondet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning til kunde på 3,96 prosent (per 28. september 2018). Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Landkreditt Høyrente har aldri gitt negativ avkastning over et kalenderår, selv ikke under finanskrisen i 2008 eller gjennom oljeprisfallet i perioden 2014 til 2016.

Landkreditt Høyrente er kun investert i flytende rente obligasjoner og investor er dermed beskyttet mot renterisiko. Når markedsrentene stiger, vil man, alt annet likt, få en høyere løpende forventet avkastning med Landkreditt Høyrente. Fondet har litt høyere risiko enn bank.

Ansvarlig forvalter er Lars Kirkeby.

Landkreditt Forvaltning AS er et norskregistrert forvaltningsselskap for verdipapirford med totalt 4 aktivt forvaltede fond. Fondene tilbys i personmarkedet og institusjonsmarkedet. Selskapet inngår i Landkredittkonsernet.

Fakta om fondet

Fondets navn

Landkreditt Høyrente

Fondsselskap

Landkreditt Forvaltning AS

Aktivatype

Renter

Forvaltningsavgift

0,25 %

Fondets startdato

22.11.2005

Minstekjøp

100 kr

Risiko

2/7

ISIN

NO0010279029

 

Nettmøte med Lars Kirkeby

Se videoen og lær mer om Landkreditt Høyrente

Andre fond fra Landkreditt

Landkreditt Extra

Landkreditt Utbytte

Kort om fondet

  • Rentefond, aktivt forvaltet
  • Fondet er et godt alternativ til høyrentekonto i bank
  • Risikoprofil på 2 av 7, hvor 7 er høyest
  • Forvaltningsgodtgjørelse er 0,25 prosent p.a

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 2, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er lav. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Norge. Dette kan medføre en noe høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.