DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Ekte fondsforvaltning med Kraft Global

Kraft Global har fått en veldig god start på 2019. Avkastningen hittil i år var ved utgangen av februar på hele 10,5 prosent.

Den positive avkastningen i starten på året står i sterk kontrast til den uroen vi opplevde i aksjemarkedet høsten 2018. Uro og usikkerhet sendte aksjemarkedet inn i en korreksjon som rammet de fleste globale aksjefondene. Nå ser det imidlertid ut som om innhentingen har startet.

Kilde: Kraft Fondene / Swedbank. Periodeslutt 31.1.19. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan i perioder bli negativ.

Forvalteren Ross Porter: - Nå er det tid for verdiaksjer igjen

"Verdiaksjer har gjort det svakt over det siste tiåret. Dette har ført til store verdsettelsesforskjeller og det gir oss store muligheter for god avkastning. Etter mange års svak avkastning fra verdiaksjer har mange tidligere verdifond gått på kompromiss med sin investeringsfilosofi, og sklidd mot indeks eller vekst. Vårt relativt nyoppstartede globale verdifond, Kraft Global, er kompromissløs i sin søken etter «value for money». Vi leter etter de aksjene som andre ikke vil ha og som er oversett. De er gjerne kjedelige og glemt, men de er svært billige. Starten på 2019 har vært fantastisk og vi har veldig tro på at året som helhet kommer til å bli veldig bra."

Forvaltningsfilosofi

Kraft Global er et aktivt forvaltet fond med en ren verdiforvaltingsprofil. Fondet investerer over hele verden og tilstreber en jevn sektorbalanse, og vil skille seg fra Morgan Stanleys verdensindeks på det området. Fondet har en preferanse for store, likvide og globale selskaper, men søker gode investeringsideer i selskaper av alle størrelser. Fondet investerer ofte i aksjer som har gått litt i glemmeboken og kan oppfattes som kjedelige. Fellesnevneren for alle underliggende investeringene er at de genererer kontantstrøm og verdier til aksjonærene.

Fakta om fondet

Fondets navn

KRAFT GLOBAL A

Fondsselskap

Kraft Finans

Aktivatype

Globalt, store selskaper, verdi

Forvaltningsavgift

1,50%

Fondets startdato

22.05.2018

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

LU1777967941


Nøkkeltall

Kilde: Kraft Fondene / Swedbank. Periodeslutt 31.1.19. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan i perioder bli negativ.

K = Kjedelig

Selskapene har en forståelig forretningsmodell.

Tjener greit med penger. Vil sannsynligvis tjene noe mer i framtiden.

God balanse – skjebnen i egne hender!

G = Glemt

Betydelig innslag av sektorer
og selskaper som ikke
er i vinden.

B = Billig

På investeringstidspunktet må vi kunne beregne, med moderate forutsetninger, en potensiell solid oppside over to år. Målet er å slå markedet – og da må det være billig!Verdibasert – med en fleksibel tilnærming til verdiene

Forvaltningsfilosofien til Kraft Global er verdibasert. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller og lav aksjekurs i forhold til underliggende verdier. Med nøysomme forutsetninger må vi kunne beregne en potensiell oppside på minimum 50 % i alle selskaper vi investerer i. Vi tror dette vil gi kundene høyere avkastning enn markedet over tid, samtidig som svingningene blir lavere når markedet faller.

Verdiforvaltning innebærer å kjøpe det vi liker å kalle for KGB-aksjer (kjedelige, glemte og billige). Historisk sett gjør investorer som kjøper verdiaksjer det bedre enn markedet over tid. Vår store globale meny, samt fleksibilitet i søket etter verdier, skal gjøre oss i stand til å kunne ha gode år – selv når verdiaksjer generelt ikke er på moten.

Store forskjeller i verdsettelsen av aksjer globalt, som vi opplever i dag og som vi tror vil vedvare i flere år, er et ekstra godt utgangspunkt for en global verdiforvalter.

Kraft Fondene - Ekte fondsforvaltning

Forvalteren: Ross Porter


Alder: 42
Firma: Kraft Finans
Stilling: Leder Aktiv Forvaltning
Utdannelse: Siviløkonom NHH Bergen

Bakgrunn: Oljefondet og SKAGEN Fondene

1999 – 2000: Analytiker Statens Pensjonsfond Utland.

2000 – 2010: Rentefondsforvalter og aksjeanalytiker
SKAGEN Fondene.

2010 – 2013: Aksjefondsforvalter SKAGEN Fondene.

2013 – 2016: Forvaltet egne midler.

2016 -: Kraft Finans.

Om Kraft Fondene

Kraft Fondene ble etablert av Kraft Finans AS i 2018. Bjørn Maaseide, tidligere profesjonell sandvolleyballspiller, er en aktiv eier i selskapet. Han er også største aksjonær. Første fond ut av Kraft Fondene er Kraft Global. Dette er en viktig satsing for Kraft Finans og målet er å bli en stor aktør på det nordiske markedet. Planen er å utvide med flere aksje- og rentefond. Allerede våren 2019 etableres Kraft Høyrente.

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er derfor høy. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for store verdisvingninger.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.