Dette er et tilbud fra Zwipe AS

Op

Zwipe AS børsnoteres

Nå har du mulighet til å tegne aksjer i teknologiselskapet Zwipe via Nordnet. Eventuell tildeling er kurtasjefri. Du kan tegne gjennom enten Aksje- og fondskonto eller Investeringskonto Zero.

 

Kort om selskapet

Teknologiselskapet Zwipe startet opp i 2009. Deres fokusområder er å utvikle og kommersialisere sikre, raske og brukervennlige løsninger basert på biometri. Fokuset for øyeblikket er hovedsaklig betalingskort, men selskapet jobber også med løsninger for adgangskort og identifikasjonsbevis. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Zwipe har bygd et såkalt "inlay" som kan brukes i betalingskort. Den unike teknologien gjør at kortkjøp raskt kan verifiseres kontaktløst med fingeravtrykk. Radiosignalene fra betalingsterminalen konverteres til strøm i kortet, så det behøver ingen integrert strømkilde. Zwipes løsning medfører store fordeler innenfor sikkerhet og ikke minst brukervennlighet, da betalingen kan gjøres raskt og uten transaksjonsgrenser. Løsningen fungerer på eksisterende betalingsterminaler.

CEO i Zwipe, André Løvestam, startet sin karriere i Orkla, og har jobbet i ledende posisjoner i teknologisektoren de siste 12 årene, inkludert ulike styreverv. Som styreleder har Zwipe fått med seg Jörgen Lantto, tidligere CEO i Fingerprint Cards. Han ledet dette selskapet i en periode med sigifikant global vekst.

Intervju med CEO André Løvestam

Fakta om børsnoteringen

Pris

20 NOK per aksje

Tegningsperiode

10. januar - 16. januar kl. 23.59

Kurtasje

0 kr

Selskapets markedsverdi før tilbudet

(pre money)

190 millioner NOK

Siste svardag til Nordnet

16. januar kl. 23.59

Penger må være på konto

16. januar kl. 23.59

Minstetegning

350 aksjer / 7000 NOK

Forventet første handelsdag

28. januar

Liste

Merkur Market

Ticker for aksjen

ZWIPE

Kan tegnes på

Aksje- og fondskonto og Investeringskonto Zero


Selskapets hjemmeside

zwipe.no

 

Ved overtegning kan tildelingen din, uten forvarsel, bli et lavere antall enn det du ønsket å tegne, eller utebli totalt. Det spiller ingen rolle når i tegningsperioden du har tegnet deg. Transaksjonen kan avbrytes, men ikke etter at handelen i verdipapiret har startet.

Betalingskort

Zwipes partnere i den biometriske verdikjeden for betalingskort er både leverandører oppstrøms og kunder nedstrøms. Oppstrømspartnere selger komponenter som fingeravtrykksensorer og elektronikkomponenter til Zwipe, som i sin tur integrerer disse sammen med sin unike teknologiplatform i et biometrisk inlay. Dette selger de så til kortprodusenter som integrerer det i såkalte "Dual Interface" (både kontakt og kontaktløst) betalingskort, se nedenfor. Kortprodusentene selger så det ferdige produktet til utstedere (eksempelvis banker), som leverer kortene til forbrukerne. Den biometriske betalingskortindustrien er et voksende marked, og er et naturlig neste steg i den tekniske utviklingen av betalingskort. Framgangen er en del av en utvikling vi har sett i løpet av de siste 25 årene, med overgang fra magnetstripe til EMV-brikke og senest til Dual Interface. Se grafikken under for en illustrasjon.

Nøkkelpunkter poLight

Markedet

Volumer for betalingskort forventes å vokse i et sterkt tempo, spesielt i utviklingsmarkeder der staten og utstedere presser på for økonomisk inkludering og overgang fra kontanter til elektroniske baserte betalinger. Mens alternative betalingsteknologier og -enheter, eksempelvis plastkort, NFC tags etc. ("Form Factor") er i ferd med å vinne terreng ved enkelte utsalgssteder, kan det ta lang tid før de oppnår kritisk masse. Totalt antall betalingskort (både ikke-EMV og EMV) i omløp anslås å nå 18 milliarder i 2027 opp fra 11 milliarder i 2018.

Totalt antall betalingskort i sirkulasjon (milliarder)

Nøkkelpunkter poLight

 

Av det totale antallet betalingskort, så står EMV kortene for cirka 3 milliarder av disse i 2017, og er estimert av Zwipe til å nå cirka 4,4 milliarder i 2025. Dette gir en CAGR på 15,7%. Grafen nedenfor viser hvor mange EMV-kort som utstedes årlig.

Totalt antall EMV-kort som utstedes årlig (millioner)

Nøkkelpunkter poLight

 

I følge Edgar, Dunn and Company (2018), så vil antallet biometriske dual-interface betalingskort øke til cirka 7 milliarder i 2027, noe som representerer 38 % av alle betalingskort i sirkulasjon. Dette er altså det totale markedet Zwipes betalingsløsning opererer innen.

Totalt antall biometriske dual-interface betalingskort i sirkulasjon (millioner)

 

Nøkkelpunkter poLight

Mål på mellomlang sikt

  • Årlig omsetning: NOK 1 milliard
  • Årlig volum: 20-40 millioner integrerte systemer for dual-interface biometriske kort
    • Forventer break-even kontantstrøm på disse nivåene
  • Gjennomsnittlig utsalgspris USD 3-4 per enhet
  • Nr. 1 i markedet for dual-interface biometriske kort, med 30 % markedsandel

Risiko

3. januar 2018 kom nye krav for rapportering og oversyn av tegninger ved selskapshendelser i forbindelse med implementeringen av MIFID II/MIFIR. I den anledningen forbeholder Nordnet seg retten til å stryke svar på selskapshendelser der kravene ikke er oppfylt. Kravene sier at blant annet må svar via en konto for mindreårige gis via fullmaktsgiver, og at bedriftskunder må rapportere inn LEI-kode til Nordnet for å kunne delta i selskapshendelser. Ler mer om LEI for bedriftskunder her.

Vær oppmerksom på at aksjene ikke gir noen garantert inntekt og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aksjene er kun egnet for investorer som ikke trenger garantert inntekt eller kapitalbeskyttelse. En investor som velger å investere i aksjer i tilbudet skal kunne vurdere fordelene og risikoen ved en slik investering og kunne bære eventuelle tap som kan oppstå i forbindelse med en investering i aksjer.

Siden Nordnet ikke har all informasjon om deg som kunde angående kriteriene som tas i betraktning (les mer), vil Nordnet ikke kunne fullføre en fullstendig vurdering av målgruppe. Kriteriene som Nordnet er oppmerksom på vil imidlertid bli tatt hensyn til. Blant annet vil instrumenter som er beregnet for profesjonelle kunder ikke bli tilbudt til ikke-profesjonelle kunder, men som innehaver kan du alltid selge instrumenter uavhengig av vurdering av målgruppe. Kunnskapsnivå sikrer Nordnet ved at du som kunde gjennomfører en kunnskapstest på Nordnet sin hjemmeside.

Vurderingen av målgruppe skal ikke betraktes som en egnethetsvurdering jamført MiFID II, eller en anbefaling til investorer eller en gruppe investorer for å investere i, erverve, eller gjøre andre handlinger knyttet til aksjer i tilbudet.

Det er viktig å ta hensyn til relevante risikoer ved vurdering av selskapets virksomhet. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Hele den investerte kapitalen kan tapes, og en investor bør gjøre en samlet evaluering av informasjonen i prospektet sammen med en generell vurdering av omverdenen. Et antall faktorer utenfor selskapets kontroll påvirker dets resultat og finansielle stilling.

Selskapets prospekt viser til ulike risikofaktorer for selskapet. Listen over mulige risikofaktorer skal ikke betraktes som fullstendig. Risikoen er heller ikke rangert etter betydning. Før du signerer aksjer i selskapet, vennligst les prospektet.

Enhver investeringsbeslutning vil anses å bli gjort på bakgrunn av prospektet og hver investor bekrefter at de har hatt tilgang til, og har lest, prospektet.

Nordnet mottar en engangsbetaling fra selskapet eller rådgivende tilrettelegger av tilbudet i tilknytning til noteringen. Dette består av både et fast beløp og et variabelt beløp. Les mer om tredjepartskompensasjon. Vær oppmerksom på at tildeling fastsettes av selskapets styre i samråd med de finansielle rådgiverne. Nordnet bestemmer ikke tildeling. For mer informasjon om tildelings prinsipper, se prospektet.

Materiallet over er hentet fra tilbudsdokumentene og er ikke gransket av Nordnet før publisering. Nordnet fraskriver seg alt ansvar for følgene av at en kunde kan oppfatte materialet på forskjellige måter.

Materialet skal ikke oppfattes som om at Nordnet gir investeringsrådgivning eller sprer investeringsanbefalinger.

Ofte stilte spørsmål:

Når må jeg ha penger på kontoen min?

16. januar kl. 23.59 må pengene senest være tilgjengelige på Nordnet-kontoen der du har søkt om tegning.

Hvilke kontotyper kan jeg bruke til å tegne aksjer?

Du kan tegne aksjer i dette selskapet på Aksje- og fondskonto lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vinduog Investeringskonto Zerolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kan jeg tegne aksjer på flere ulike kontoer?

Nei. Hvis du har tegnet aksjer på flere ulike kontoer så vil kun den første tegningen vurderes.

Hvordan ser jeg at søknaden min er registrert?

Under menypunktet Min konto/Mine Corporate Actions kan du se søknaden din frem til 00.01 den 17. januar. Etter dette vil søknaden vises i kontooversikten som "Zwipe søknad".

Hvordan sjekker jeg at jeg har gjort alt riktig?

1. Du har registrert deg som kunde og tegnet aksjer via menypunktet Min konto/Mine corporate actions.

2. Du sørger for å ha penger tilgjengelig på kontoen du har tegnet aksjer på, senest klokken 23.59 den 16. januar.

3. Logg deg inn på nordnet.no. Under menypunktet Min konto/Mine corporate actions kan du se og kontrollere at søknaden din er registrert.

Jeg har aldri tegnet meg for aksjer i en børsnotering. Hvordan går jeg fram?

1. Det første du må gjøre, er å sørge for å bli kunde hos Nordnetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Om du ikke har BankID, se nedenfor.

2. Logg inn

3. Gå til menypunktet Min konto/Børsnoteringerlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

4. Under tegningsperioden skal du nå se børsnoteringen der

5. Klikk på selskapet du vil tegne aksjer i

6. Les gjennom vilkårene nøye. Klikk så "Svare" om du vil være med.

7. Fyll i hvor mye du vil tegne for (merk at det alltid finnes en minstetegning du må ta hensyn til), og klikk "Svar"

Hvordan får jeg BankID?

BankID får du av den vanlige banken din, det kan dessverre ikke ordnes gjennom Nordnet. Du kan lese mer om BankID på BankID sine sider.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan bli kunde med BankID?

Hvis du ikke har mulighet til å åpne en konto med BankID så kan vi dessverre ikke garantere at du rekker å åpne en konto tidsnok for å tegne aksjer. Dette er fordi saksbehandlingstiden for manuelle søknader normalt tar 5-7 virkedager fra du poster søknaden din til du mottar brukernavn og passord i postkassen.

For å bli kunde hos oss via et manuelt søknadsskjema klikker du her og følger prosessen videre. Merk konvolutten med selskapets navn.

Husk å følge stegene ovenfor når du får logget inn på kontoen din.

Risiko

Zwipes virksomhet er, som andre, forbundet med risiko. Det er derfor viktig at du ved gjennomgang av selskapets virksomhet ser på relevante risikoer. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Flere faktorer utenfor selskapets kontroll påvirker resultatet og deres finansielle posisjon.

I selskapets prospekt finner du de risikofaktorene selskapet selv mener kan ha størst innvirkning på deres fremtidige utvikling. Listen over tenkelige risikofaktorer må ikke anses som fullstendig. Risikoene er ikke rangert etter grad av betydelse. Før du tegner aksjer i selskapet bør du lese hele prospektet.

 

Delta i børsnoteringen via Nordnet

Tegn aksjer som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du melde din interesse om å delta i børsnoteringen når du er logget inn.

Logg inn på Nordnet

Tegn deg for aksjer i tilbudet under fliken Min konto og Mine corporate actions.

Bli kunde og tegn aksjer


Er du ikke Nordnet-kunde fra før? Start ved å åpne en konto, og etterpå kan du tegne aksjer når du er logget inn.

Åpne en konto med BankID - det tar kun noen minutter. Det koster ingenting å åpne konto og bli kunde.

Logg inn og sett inn penger.

Tegn deg for aksjer i tilbudet under fliken Min konto og Mine corporate actions.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.