Dette er et tilbud fra NeoDynamics AB (publ)

Opp

NeoDynamics noteres på Spotlight Stock Market

Nå får du muligheten til å søke om tegning av aksjer i NeoDynamics AB (publ), som skal noteres på Spotlight Stock Market i Sverige. Eventuell tildeling er kurtasjefri hos Nordnet.

Kort om selskapet

NeoDynamics AB (publ) («NeoDynamics») har utviklet biopsisystemet NeoNavia. Med en ny, patentert mikropulsteknologi forenkler og forbedrer NeoNavia vevsprøver (biopsier) hos brystkreftpasienter gjennom bedre presisjon og bedre kontroll. NeoDynamics er i dag i sluttfasen av kommersialiseringsversjonen av NeoNavia med flere varianter av nåler, for å kunne gi legene mulighet til å håndtere majoriteten av alle biopsier med mikropulsteknikk. Dette gir produktet potensialet til å ta en stor del av biopsimarkedet.

Fremskritt innen bildebehandling, diagnostikk og behandlingsformer gir kontinuerlig nye muligheter for tidligere gjenkjenning og bedre behandling av kreft. Dette medfører i sin tur nye utfordringer innen diagnostisk vevsprøvetaking, kalt biopsi. For å møte behovene til dagens klinikker og pasienter, er det behov for nye biopsimetoder med høyere presisjon og bedre vevsmengde. NeoDynamics proprietære biopisystem NeoNavia er, i motsetning til dagens foreldede teknologier, et biopisystem designet for å møte disse utfordringene. Systemet bruker en patentert, brukervennlig og innovativ biopsiteknikk som kombinerer:

  • Høy presisjon og kontroll ved plassering og innstikking av nål.
  • Optimal prøvestørrelse og vevsmengde.
  • Tilgang og fleksibilitet i situasjoner der biopsi er utfordrende.

NeoNavia har blitt utviklet med og for radiologer (røntgenleger), noe som har resultert i et system med høy fleksibilitet for at legen skal kunne skreddersy biopsiprosedyren for hver enkelt pasient. NeoNavia muliggjør en rask og sikker diagnose og at en optimal behandlingsplan kan planlegges og gjennomføres. Biopsisystemet tilrettelegger også vevsprøvetaking selv i de vanskeligste tilfellene, noe som gjør at legen kan teste både i bryst og i aksillære lymfeknuter ved mistanke om spredning (metastase). Dette kan redusere både total tid og ledetid knyttet til å ringe pasienten for flere prøver, eller som i dag for kirurgisk biopsi av aksillære lymfeknuter. Leger ved universitetsklinikker rundt om i Europa har testet NeoNavia og bekreftet produktets egnethet på utfordrende biopsitester. Basert på legenes tilbakemeldinger, utvikler selskapet NeoNavia videre til et kommersielt produkt, med visjonen om at NeoNavia skal kunne erstatte alle biopsiverktøyene som leger bruker i dag.

Fakta

Kort om børsnoteringen

 

Pris

16,40 SEK per unit*

Selskapets markedsverdi før tilbudet

(pre money)

75 millioner SEK

Tegningsperiode

31. oktober-
14. november 2018

Kurtasje

0 kr

Siste svardag til Nordnet

14. november kl. 23:59

Penger må være på konto

14. november kl. 23:59

Minstetegning

375 units, tilsvarende

6 150 SEK

Forventet første handelsdag

7. desember 2018

Markedsplass

Spotlight Stock Market

Ticker for aksjen

NEOD

Kan tegnes på

Aksje- og fondskonto og

Investeringskonto Zero

Selskapets hjemmeside

www.neodynamics.selenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Spesifikke krav for å kunne tegne

For å få godkjent tegningssøknaden din, kreves det at du som kunde har utført kunnskapstesten «Aksjerelaterte verdipapir». Om du ikke har utført testen eller vet om du har gjort det eller ikke, så kan du klikke på knappen nedenfor.

Ved overtegning kan tildelingen din, uten forvarsel, bli et lavere antall enn det du ønsket å tegne, eller utebli totalt. Det spiller ingen rolle når i tegningsperioden du har tegnet deg. Transaksjonen kan avbrytes, men ikke etter at handelen i verdipapiret har startet.

Husk at handel i utlandet medfører kostnader i form av spread i valutaveksling. Les mer her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*= Dette tilbudet består av units. En unit består av 2 (to) NeoDynamics-aksjer + 1 (en) gratis tegningsopsjon som kan løses inn mot en ny aksje i NeoDynamics 12 måneder etter denne emisjonen til en pris av 8,20 SEK.

Produktet – NeoNavia

NeoNavia er en enklere og smartere metode for både leger og pasienter. Det er utviklet for å gi økt presisjon og kontroll over biopsiprosessen, og gjør det lettere for både leger og pasienter å ta både mindre og større biopsier. Samtidig blir biopsien mindre invasiv enn konkurrerende teknologier. Selskapets teknologi har også potensiale til å spare tid, er brukervennlig og basert på allerede etablerte arbeidsmetoder. I sum er diagnoseprosessen fordelaktig for pasienten, legen og helsevesenet. En effektiv diagnoseprosess betyr at en kreftsykdom og mulig spredning av metastase kan påvises tidligere. NeoNavia mottok CE-merking i 2016. Systemet har hittil blitt validert av ledende spesialister (såkalte «Key Opinion Leaders»), på over 300 kreftpasienter i Sverige, Tyskland, England, Frankrike og Østerrike. Blant annet har en validering blitt utført av The Royal Marsden NHS Foundation Trust i Storbritannia, som har tatt biopsier på steder som er vanskelig å nå i aksillære lymfeknuter (i armhulen) for å oppdage brystkreftmetastaser. Det ble dermed bekreftet at NeoNavia har viktig klinisk relevans, og at systemet kan øke nøyaktigheten av ultralydstyrt biopsiprøvetaging på en trygg måte.

 

Aksillære lymfeknuter er svært vanskelig å ta biopsier fra, fordi de ligger i et område som er følsomt på grunn av blodkar og nerver.

En ny versjon for det globale markedet vil bli lansert Q4 2019. Styret anslår at utviklingen av NeoNavia har nådd et punkt der en god klinisk validering av grunnteknologi og versjonen er oppnådd. Basert på tilbakemeldinger utvikler nå NeoDynamics en kommersialiseringsversjon av NeoNavia designet for storskala produksjon og potensial for å nå et globalt marked.

Kommersialiseringsversjonen av NeoNavia er planlagt for CE-merking og lansering i fjerde kvartal 2019, med innledende fokus på Sverige, Tyskland og Storbritannia. I løpet av 2018 og 2019 vil NeoNavia gjennomgå kliniske studier i henholdsvis Tyskland og Storbritannia for aksillær prøvetaking (i aksillære lymfeknuter). Dette for å oppnå de kliniske studiedataene som ifølge styret er viktig for å kunne selge produktet i stor skala. Selskapet har allerede mottatt etisk godkjennelse i Tyskland. Søknaden om godkjenning fra FDA i USA skal leveres inn i slutten av 2019, og den amerikanske lanseringen er planlagt å finne sted i 2020. En søknad til det som tilsvarer Kinas FDA, planlegges for 2020, med lansering i Kina i 2021.

Kommersialisert versjon av NeoNavia

Markedet for brystkreftdiagnose

Hvert år rammes 2,45 millioner mennesker av kreft i EU, og 1,23 millioner av disse dør. De totale økonomiske kostnadene knyttet til kreft er beregnet til 126 milliarder EUR (tilsvarende 1 200 milliarder NOK). Av disse er 51 milliarder EUR helsekostnader, hvorav brystkreft står for 12 %. Brystkreft er en alvorlig sykdom som rammer 1,7 millioner kvinner over hele verden. Ifølge OECD er det den vanligste dødsårsaken for kvinner med kreftdiagnose, med over en halv million dødsfall hvert år. I Europa påvirkes ca. 500 000 kvinner årlig, hvorav ca. 140 000 dør som følge av sykdommen.

En viktig del i bekjempelsen av denne sykdommen og andre kreftdiagnoser er - i tillegg til effektive behandlingsmetoder - effektive, sikre og pålitelige diagnostiske metoder og teknologier for vevsprøver og andre biopsier i og rundt kreftsvulsten. Antallet kvinner rammet av brystkreft øker med i gjennomsnitt ca fem prosent per år. Dette kan forklares av en voksende befolkning, og at bedre forskningsteknologi fører til at flere brystkreft tilfeller oppdages. Som følge av dette utføres ca. seks millioner biopsier årlig, tilsvarende en global markedsverdi for instrumenter som brukes til brystkreftbiopsi på omtrent 500 millioner USD, basert kun på markedene i USA, Europa og Kina.

Hva likvidene fra emisjonen skal brukes til

Nettoprovenyet på cirka 48 MSEK etter betalte emisjonskostnader skal finansiere følgende, etter prioritet:

  • Sluttutvikling av kommersialiseringsversjonen av NeoNavia. Dette inkluderer ferdigstillelse av design og prototyper, samt validering av systemet og investeringer, og til slutt arbeidet med å søke om og oppnå CE sertifisering
  • Tilbakebetaling av gjeld til långivere som har tegnet aksjer og avtalt å gjøre opp brolån gitt til selskapet
  • To kliniske studier, der hensikten er at NeoDynamics skal utføre biopsi i aksillære lymfeknuter hos ca 140 brystkreftpatienter i Tyskland og om lag 100 pasienter i Storbritannia. Målet med studiene er å oppnå uavhengig validering av effekten i særlig utfordrende tilfeller
  • Markedsføring- og lanseringskostnader
  • Øvrige kostnader og drift av selskapet

Kunnskapstest – et krav for å få godkjent søknaden

For at en søknad om tegning av aksjer i NeoDynamics skal godkjennes, må du som kunde ha fullført en kunnskapstest. I henhold til loven må Nordnet sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap om produktene du vil investere i. Hensikten er å vise at du forstår produktene og på denne måten kunne ta bedre investeringsbeslutninger.

For å utføre kunnskapstesten eller for å sjekke at du har fullført den, klikk på knappen over til høyre.

Units i tilbudet

I dette tilbudet tegner du som kunde units i stedet for aksjer. En unit består av 2 (to) NeoDynamics-aksjer + 1 (en) gratis tegningsopsjon av TO1-serien. Eieren av en tegningsopsjon har mulighet til å løse den inn mot en ny NeoDynamic-andel ca 12 måneder etter denne emisjonen til en pris av 8,20 SEK.

Kostnaden for en unit er 16,40 SEK, og en unit inneholder to aksjer (8,20 SEK per stykk).


Risiko

3. januar 2018 kom nye krav for rapportering og oversyn av tegninger ved selskapshendelser i forbindelse med implementeringen av MIFID II/MIFIR. I den anledningen forbeholder Nordnet seg retten til å stryke svar på selskapshendelser der kravene ikke er oppfylt. Kravene sier at blant annet må svar via en konto for mindreårige gis via fullmaktsgiver, og at bedriftskunder må rapportere inn LEI-kode til Nordnet for å kunne delta i selskapshendelser. Ler mer om LEI for bedriftskunder her.

Vær oppmerksom på at aksjene ikke gir noen garantert inntekt og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aksjene er kun egnet for investorer som ikke trenger garantert inntekt eller kapitalbeskyttelse. En investor som velger å investere i aksjer i tilbudet skal kunne vurdere fordelene og risikoen ved en slik investering og kunne bære eventuelle tap som kan oppstå i forbindelse med en investering i aksjer.

Siden Nordnet ikke har all informasjon om deg som kunde angående kriteriene som tas i betraktning (les mer), vil Nordnet ikke kunne fullføre en fullstendig vurdering av målgruppe. Kriteriene som Nordnet er oppmerksom på vil imidlertid bli tatt hensyn til. Blant annet vil instrumenter som er beregnet for profesjonelle kunder ikke bli tilbudt til ikke-profesjonelle kunder, men som innehaver kan du alltid selge instrumenter uavhengig av vurdering av målgruppe. Kunnskapsnivå sikrer Nordnet ved at du som kunde gjennomfører en kunnskapstest på Nordnet sin hjemmeside.

Vurderingen av målgruppe skal ikke betraktes som en egnethetsvurdering jamført MiFID II, eller en anbefaling til investorer eller en gruppe investorer for å investere i, erverve, eller gjøre andre handlinger knyttet til aksjer i tilbudet.

Det er viktig å ta hensyn til relevante risikoer ved vurdering av selskapets virksomhet. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Hele den investerte kapitalen kan tapes, og en investor bør gjøre en samlet evaluering av informasjonen i prospektet sammen med en generell vurdering av omverdenen. Et antall faktorer utenfor selskapets kontroll påvirker dets resultat og finansielle stilling.

Selskapets prospekt viser til ulike risikofaktorer for selskapet. Listen over mulige risikofaktorer skal ikke betraktes som fullstendig. Risikoen er heller ikke rangert etter betydning. Før du signerer aksjer i selskapet, vennligst les prospektet.

Enhver investeringsbeslutning vil anses å bli gjort på bakgrunn av prospektet og hver investor bekrefter at de har hatt tilgang til, og har lest, prospektet.

Nordnet mottar en engangsbetaling fra selskapet eller rådgivende tilrettelegger av tilbudet i tilknytning til noteringen. Dette består av både et fast beløp og et variabelt beløp. Les mer om tredjepartskompensasjon. Vær oppmerksom på at tildeling fastsettes av selskapets styre i samråd med de finansielle rådgiverne. Nordnet bestemmer ikke tildeling. For mer informasjon om tildelings prinsipper, se prospektet.

Materiallet over er hentet fra tilbudsdokumentene og er ikke gransket av Nordnet før publisering. Nordnet fraskriver seg alt ansvar for følgene av at en kunde kan oppfatte materialet på forskjellige måter.

Materialet skal ikke oppfattes som om at Nordnet gir investeringsrådgivning eller sprer investeringsanbefalinger.

 

Delta i børsnoteringen via Nordnet

Tegn aksjer som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du melde din interesse om å delta i børsnoteringen når du er logget inn.

Logg inn på Nordnet

Tegn deg for aksjer i tilbudet under fliken Min konto og Mine corporate actions.

Bli kunde og tegn aksjer


Er du ikke Nordnet-kunde fra før? Start ved å åpne en konto, og etterpå kan du tegne aksjer når du er logget inn.

Åpne en konto med BankID - det tar kun noen minutter. Det koster ingenting å åpne konto og bli kunde.

Logg inn og sett inn penger.

Tegn deg for aksjer i tilbudet under fliken Min konto og Mine corporate actions.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.