DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Upp

På tide å se mot vekstmarkedene?
- Holberg Rurik

Etter noen magre år hvor de modne markedene har dominert ble 2017 et godt år for de fremvoksende økonomiene. Vi i Holberg Fondene tror økonomiske tyngdelover vil arbeide i vekstmarkedenes favør de neste tiårene, og gjøre dem til et interessant investeringsalternativ.

Vekstmarkedsfondet Holberg Rurik har hatt en avkastning på 34 % de siste 12 månedene, og en avkastning på 14 % årlig, siste 5 år*. Dette plasserer Holberg Rurik øverst blant de norske vekstmarkedsfondene på Morningstar sin rangering av vekstmarkedsfond i kategorien Globale vekstmarkeder siste 5 år. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

*Kilde: Morningstar 31.01.18

I 2017 ble Holberg Rurik også kåret av Dine Penger til beste fond i kategorien fremvoksende vekstmarkeder for andre året på rad.

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

 

Invester i fremvoksende økonomier

Holberg Rurik er et globalt vekstmarkedsfond som investerer i en rekke av de mest spennende og vekstkraftige økonomiene i verden.

  • Mer enn 6 milliarder mennesker eller 85 % av verdens befolkning inngår i fondets investeringsområde. En rekke megatrender arbeider i vekstmarkedenes favør og rundt 70 % av veksten i verden skapes i regionen.
  • Holberg Rurik kapitaliserer på utviklingen i de fremvoksende økonomiene gjennom en konsentrert og langsiktig innrettet portefølje bestående av 25-30 kvalitetsselskaper. Selskapene utmerker seg med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, ofte en beskyttet forretningsmodell, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter.
  • Det er risiko forbundet med investeringer i fremvoksende markeder. I Holberg Rurik styres risikoen i form av et utpreget fokus på kvalitetsselskaper kombinert med en bredt diversifisert portefølje nasjonalt, og på sektor- og regionsnivå.

Fakta om fondet

Fondens navn

Holberg Rurik A

Fondsselskap

Holberg Fondene

Aktivatype

Aksjer

Forvaltningsavgift

2,00 %

Fondens startdato

28.12.2000

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

NO0010073216

Forvaltere av Holberg Rurik

Forvalter av fondet er Leif Anders Frønningen og Harald Jeremiassen. De har forvaltet fondet siden 2010 og har levert solide resultater gjennom ulike markedsforhold.

«I Holberg Rurik investerer du i fremvoksende økonomier i en tidlig vekstfase som kombinerer høy produktivitetsvekst med attraktiv demografi og en raskt voksende middelklasse. Fondet har et erfarent forvalterteam, en velprøvd investeringsfilosofi og en sterk avkastningshistorikk»

Video - Nettmøte med forvalter i Holberg Rurik

Forvalter Leif Anders Frønningen hadde et nettmøte hos Nordnet 14. februar. Her kan du se opptaket.

Video - Intervju med forvalter i Holberg Rurik

Hør hva forvalter Leif Anders Frønningen sa når har var på besøk hos oss 14. februar

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko).

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.