DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Harvest - Et litt smartere fond

Mens tradisjonelle aktive fond forvaltes av mennesker, er Harvest et faktorfond basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder. Det vil si at kraftige datamaskiner og algoritmer står for analyser og aksjevalg – i stedet for subjektive vurderinger og magefølelse. Kort sagt sunn fornuft satt i system.

Automatisering og digitalisering gjør at vi kan kutte forvaltningskostnader, som gir deg en noe lavere forvaltningsavgift. I tillegg viser forskning at faktormetoden over tid har levert bedre avkastning enn markedet. Så da er det vel kanskje ikke helt feil å kalle Harvest for et litt smartere fond?

Slik fungerer faktorfondet Harvest

Fondet analyserer omtrent 2.500 aksjer over hele verden, og finner de som har fem viktige egenskaper – eller faktorer.

Disse egenskapene eller «handlereglene» er basert på flere tiår med veldokumentert akademisk forskning, med bidrag fra blant andre Eugene Fama og Robert Shiller som mottok nobelprisen i økonomi i 2013.

Harvest handler aksjer som har følgende egenskaper:

Verdi: selskap som er billige, målt for eksempel som pris i forhold til inntjening.

Kvalitet: selskap som gir høy avkastning på kapitalen.

Momentum: aksjer med høy avkastning forrige år.

Lav volatilitet: aksjer med stabil aksjekursbevegelse.

Størrelse: vi foretrekker litt mindre selskaper, målt etter markedsverdi.

Forskning viser at alle disse egenskapene alene og sammen gir noe bedre avkasting enn om man eier en bred aksjeindeks.

 

Fakta om fondet

Fondets navn

Fronteer Harvest K

Fondsselskap

Fronteer Solutions AS

Aktivatype

Aksjer

Forvaltningsavgift

0,99 %

Fondets startdato

26.05.2016

Minstekjøp

500 kr

Risiko

5/7

ISIN

SE0008348759

 

Menneskene bak fondet

Bak Harvest står et team med bred erfaring og faglig ekspertise innen kapitalforvaltning, matematisk finans, kunstig intelligens og maskinlæring.

Investeringsdirektør Bernt Christian Brun

Bernt har mer enn 20 års erfaring fra kapitalforvaltning. Bernt var en av de første forvalterne i det norske «oljefondet» (NBIM) og har tidligere vært investeringsdirektør i Formuesforvaltning og sjefsstrateg i Danske Bank. Bernt har en doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Daglig leder Atle Christiansen

Atle er serieentreprenør og daglig leder i Harvest med 20 års erfaring fra internasjonale energi og kapitalmarkeder. Atle var en av gründerne i selskapet Point Carbon, den ledende leverandøren av analysetjenester til internasjonale energi og klimamarkeder. Point Carbon ble solgt til Thomson Reuters i 2010. Atle er utdannet sivilingeniør fra NTNU med en doktorgrad i matematisk modellering og optimering.

Fondets utvikling

 

Fondet er designet for å stå stødig gjennom urolige markeder, som de vi har sett den siste tiden. Grafen viser at investeringstilnærmingen, som favoriserer stabile aksjer med en gunstig prising, fungerer. Forskning viser at en slik innretning også er fornuftig over lange markedssykler.

 

Siden Harvest ble startet (mai 2016) har teknologisektoren vært børslokomotivet med en avkastning på omtrent 80 prosent frem til sommeren 2018.

Fondet har relativt lav markedsrisiko og har hatt lite investert i teknologisektoren helt siden oppstart. Det har derfor vært sterk sammenheng mellom avkastningen for teknologisektoren og meravkastningen i Harvest. I de siste månedene har dette imidlertid vært positivt for fondet, som vist i den første grafen over.

På grunn av fondets relative lave markedsrisiko har det en tendens til å gjøre det noe svakere når markedet er sterkt, men har også en evne til å redusere tap i svakere markeder. Denne egenskapen er viktig for å skape god avkastning over tid.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

Hva er egentlig faktorfondet Harvest?

Se videoen og lær mer om Harvest.

Intervju med Bernt Christian Brun

Vi i Nordnet tok en prat med investeringsdirektøren i fondet.

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.