DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Upp

Fondsfinans Norge
"Beste norske aksjefond siste 10 år"


Fondsfinans Norge klatret helt til topps og vant den prestisjefylte kategorien beste norske aksjefond (10 års historikk) under Lipper Fund Awards Nordic 2018. I 15 år har Odd Hellem forvaltet Fondsfinans Norge med en tydelig aktiv og verdibasert tilnærming som har gitt gode resultater.

Med kun 1% årlig forvaltningshonorar (og ingen tegning- og innløsnings-gebyrer) er fondet også meget konkurransedyktig på pris. Gode aktive fond trenger ikke å være dyre.

Lipper Fund Awards Nordic 2018:
Fondsfinans Norge – Beste norske aksjefond – 10 års historikk

Fondsfinans Norge – tidoblet verdien siden oppstart

Fondsfinans Norge har klart bedre avkastning enn referanseindeksen (OSEFX) over både 3, 5, 7, 10 og 15 år. Siden oppstart i desember 2002 har fondet levert 1017% avkastning (17% p.a) i en periode hvor referanseindeksen har steget med 628% (13,8% p.a.). *Kilde: Morningstar per. 30.04.2018

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Verdibasert tilnærming

En tydelig verdibasert tilnærming har preget investeringene i hele perioden, – kommenterer Hellem. Vi er langsiktige og er bevisste på at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.

Vår aktive tilnærming har vært en forutsetning for å kunne oppnå meravkastning utover markedsindeksen. Vi følger ikke indeksen, men velger selv de selskapene som vi mener har best forutsetning for å levere langsiktig meravkastning.

Fondets størrelse på ca 1 500 millioner gjør at vi også fremover kan fortsette med en god aktiv forvaltning. I Fondsfinans er vi opptatte av at størrelsen på våre fond samsvarer med det vår forvaltningsstil tåler. Vi vil stenge et fond når størrelsen går ut over fleksibiliteten i forvaltningen.

Aktive fond slår indeksfond i det norske markedet

Forbrukerrådet konkluderte tidligere i år at aktive fond har slått Oslo børs indeksen på 20 års historikk (etter at kostnader er tatt høyde for).

Skal du investere i norske aksjefond viser historikken altså at det kan være bedre å velge et aktivt forvaltet fond.

Fakta om fondet

Fondets navn

Fondsfinans Norge

Fondsselskap

Fondsfinans Kapitalforvaltning

Aktivatype

Aksjer

Forvaltningsavgift

1,00%

Fondens startdato

16.12.2002

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

NO0010165764

 

#pengepodden – episode 100 – Shit Happens, Somewhere, Sometimes

Hør hva Odd Hellem mener skal til for å lykkes i aksjemarkedet i episode 100 av Pengepodden.»

Hør episoden på nordnetbloggenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Fondets totalavkastning siden oppstart (16.12.2002)

Kilde: Morningstar 30.04.2018. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Gå til fondets produktside.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Fakta om Fondsfinans Norge

  • Forvaltet av Odd Hellem de siste 15 årene
  • Kun 1% forvaltningshonorar
  • Fokusert portefølje med ca. 25-35 aksjer
  • Dagens mellomstore selskaper vil ofte bli fremtidens vinnere. Fondets størrelese på ca 1,5 milliarder tillater større eksponering mot mellomstore selskaper enn store «folkefond»

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Norge. Dette kan medføre en noe høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.