DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Fondsfinans High Yield er nå tilgjengelig hos Nordnet

Fondsfinans Kapitalforvaltning er blitt en reell utfordrer innen høyrenteforvaltning. Avkastningen har vært meget god de siste årene, og forvaltningshonorarene er blant de laveste i bransjen.

Fondsfinans Kredittlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu har over lang tid vært et av de mest kjøpte høyrentefondene hos Nordnet. Nå er også søsterfondet Fondsfinans High Yieldlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu blitt tilgjengelig hos Nordnet.

Fondet tar normalt noe høyere risiko enn Fondsfinans Kreditt, og har de siste tre årene hatt den høyeste avkastningen blant norske høyrentefond.*

De siste tre årene har rentefondene gitt en avkastning man vanligvis må investere i aksjemarkedet for å oppnå. Snittavkastningen de siste tre årene har vært 14% for Fondsfinans High Yield, og 10% for Fondsfinans Kreditt. Vennligst merk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Fakta om fondet

Fondets navn

Fondsfinans High Yield

Fondsselskap

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Aktivatype

Renter

Forvaltningsavgift

0,45%

Fondets startdato

30.04.2014

Minstekjøp

100 kr

Risiko

4/7

ISIN

NO0010710452


Årlig forvaltningshonorar (%) - Norske høyrentefond

Årlig avkastning (%) Fondsfinans High Yield og Fondsfinans Kreditt

Kilde: Morningstar per 28.02.2019. Fondsfinans High Yield ble startet 30.04.2014 og har dermed ikke fem års historikk. Fondet var ikke markedsført de første årene og hadde en svak utvikling under oljenedturen og dermed svak årlig utvikling fra start (0,6 % p.a). Vennligst merk at historisk avkastning ikke er noe garanti for fremtidig avkastning.

Fondsfinans Kreditt vs. Fondsfinans High Yield

Fondsfinans Kapitalforvaltning

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er en norsk fondsforvalter med prisvinnende forvaltning og lange tradisjoner. Vårt mål er å generere en god risikojustert avkastning for våre andelseiere.

Vårt fondsutvalg skal representere et fokusert utvalg av fond innenfor områder hvor vi har ambisjon om å være blant de aller beste.

  • Aktiv. Vi er genuint aktive og tro mot vår strategi.
  • Solid. Dyktige forvaltere jobber for økt avkastning på din formue.
  • Frittstående. Vi er 100% uavhengige. Vår eneste interesse er å oppnå god avkastning over tid.

Ansvarlig for renteforvaltningen - Erlend Lødemel

Erlend Lødemel tok over ansvaret for renteforvaltningen hos Fondsfinans Kapitalforvaltning i 2016 og har over 20 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere jobbet som makroøkonom og kredittanalytiker i Arctic Securities, renteanalytiker og aksjestrateg i DNB, og har også fem års erfaring som porteføljeforvalter i DnB Investor.

Rente-teamet i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Med på laget har Erlend Lødemel et analytisk team med lang erfaring innenfor renteforvaltning. Tor Thorsen forvalter vårt rentefond med lavest risiko, Fondsfinans Obligasjon, og er assisterende forvalter for Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield. Lasse Halvorsen er også assisterende forvalter for Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield og adm. direktør Ivar Qvist bistår på tvers av fondene med sin erfaring innen renteforvaltning.

 

*Analysen er basert på historikk fra siste tre år. Data er hentet fra Oslo Børs med kursdato 03.03.2019. Utvalget konkurrenter er basert på Finansavisens kategori Rente NOK High Yield såfremt data for avkastning og meravkastning er tilgjengelig på Oslo Børs.

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 4, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er derfor middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for store verdisvingninger. Historisk avkastning er ikke noe garanti for fremtidig avkastning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.