DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

«Helseinvesteringer kan bidra til GULL»

Innovasjon og nye behandlingsmetoder hjelper mange «tilbake på beina» igjen og igjen... Aksel Lund Svindal er et godt eksempel på dette. Til tross for alvorlige skader har han reist seg og tatt to sammenlagtseire i verdenscupen, to olympiske gull og fem VM-gull!

Utvikling av nye produkter og tjenester som kommer pasientene til gode er en av de sterkeste driverne for vekst og lønnsomhet for helsesektoren.

Lønnsomheten i helsesektoren er generelt god og sektoren har over tid gitt bedre avkastning enn det brede globale markedet.

Helsesektoren har gitt høyere avkastning enn markedet

Kilde: General market er vist ved MSCI World total return og Health Care er vist ved MSCI World Health Care total return per 31.12.2018 i NOK. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan i perioder bli negativ.

 

Aksjer innenfor helsesektoren utgjør i dag rundt 13 prosent av verdens aksjer. Gjennom verdipapirfondet DNB Health Care får du en bred eksponering mot de sterke langsiktige driverne innen helsesektoren.

Kraftige drivere for helse- og legemiddelsektoren

Innovasjon innen nye og mer effektive medisiner og behandlingsmetoder. Her spiller også bruk av ny teknologi sterkt inn. I dag er det mer enn 7000 medisiner under utvikling og mange sykdommer som i dag har dårlig prognose kan på grunn av innovasjon potensielt kureres eller medfører at pasienter kan leve med sykdommen med en bedre livskvalitet enn de har i dag.

  • Befolkningsvekst - Ifølge estimater fra FN skal folketallet i verden stige fra dagens 7,5 milliarder til 11 milliarder frem mot år 2100. Den kraftigste befolkningsveksten vil vi finne i fremvoksende markeder. Høyere levestandard og tilgang til effektive medisiner og helsetjenester vil gi økt etterspørsel og vekst i disse områdene.
  • Livsstilssykdommer – Stadig flere både i vesten og i fremvoksende markeder blir syke av en passiv og usunn livsstil. Fedme og diabetes er blant annet to områder som vil kreve mye ressurser og investeringer.
  • Demografi - Som følge av at vi lever stadig lenger, spesielt i landene i vesten, er det en betydelig økning i behovet for helsetjenester som pleie og omsorg.

Etterspørselen etter helsetjenester globalt forventes å fortsette å vokse selv i perioder med lavere global vekst. Det betyr dog ikke at helsesektoren er skjermet ved en global resesjon.

Fakta om fondet

Fondets navn

DNB Health Care

Fondsselskap

DNB Asset Management AS

Aktivatype

Bransjefond, helsevern

Forvaltningsavgift

1,50%

Fondets startdato

06.06.2000

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

NO0010337579


Presentasjon av DNB Health Care

Se videoen og lær mer om fondet

DNB Health Care – en spennende investeringsmulighet

DNB Asset Managements aktivt forvaltete aksjefond, DNB Health Care, søker å investere i lønnsomme selskap med ledende posisjoner i vekstmarkeder innen helse- og legemiddelsektoren. Porteføljeforvalterne gjør dyp fundamental selskapsanalyse for å finne interessante selskaper de mener er undervurdert i forhold til markedet. DNB Health Care investerer normalt ikke i selskaper som er i en tidligfase hvor resultat ofte kan være «vinn eller forsvinn». Fondet har et bredt investeringsmandat og kan investere i selskaper innenfor helsesektoren over hele verden og i alle underkategorier i sektoren uten spesielle begrensninger.

DNB Health Care ga i 2018 en avkastning på 11,4 %* og har gitt en årlig annualisert avkastning siste 5 år på 18,5 %*. Fondet har gjort det bedre enn referanseindeks MSCI World Health Care i 5- års perioden*.

Det finnes risiko ved kjøp av verdipapirfond. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentet. Fondets kurssvingninger siste fem år gir fondet en klassifisering lik 5 på en skal fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Dette indikerer at andelsverdien vil kunne svinge mye opp og ned (høy risiko).

Note: *Referanseindeks er MCSI World Healthcare total return. Avkasting i NOK per 31.12.2018.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens/fondets risikoeksponering samt de kostnader som er forbundet med tegning, forvaltningen og innløsning. Avkastningen kan i perioder bli negativ som følge av kurstap.

Kilde: DNB Asset Management AS.

 

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er derfor høy. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for store verdisvingninger.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.