Opp

Dette er en annonse fra vår samarbeidspartner DNB

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa

DNB Health Care

Lønnsomheten i helsesektoren er god og sektoren har over tid gitt bedre avkastning enn det brede globale markedet og til en lavere risiko. Dette tror vi vil fortsette sett i lys av en stadig økende global etterspørsel etter helse – og helserelaterte produkter og tjenester.

DNB Health Care ga i 2017 en avkastning på 16,7 % og har gitt en årlig annualisert avkastning siste 5 år på 25,2 % etter kostnader. Det brede markedet ved MSCI World har i samme periode gitt 20,9 % årlig annualisert avkastning. Fondet har også slått sin referanseindeks MSCI World Health gjennom hele femårsperioden. Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Er du ikke kunde fra før? 
Her åpner du en kontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu med BankID på noen få minutter.

Høyt avkastningspotensial

DNB Health Care investerer i lønnsomme selskap med ledene posisjoner i vekstmarkeder innen helse- og legemiddelsektoren. Forvalterne prøver å finne selskap som vokser raskere enn andre og som prises lavere enn sektorsnittet. DNB Health Care investerer ikke i selskap i utviklingsfase som eksempel mange bioteknologi selskap. Fondet har et bredt investeringsmandat og kan investere i helse- og legemiddelselskap over hele verden og i alle underkategorier i sektoren uten spesielle begrensninger.

Det finnes risiko ved kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette fondet har risiko- og avkastningsprofil på 5 på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko.

Drivere for helse- og legemiddelsektoren

  • Befolkningsvekst - Ifølge estimater fra FN skal folketallet i verden stige fra i dag 7,5 milliarder til 11 milliarder frem mot år 2100. Den kraftigste befolkningsveksten vil vi finne i fremvoksende markeder. Dette som et resultat av høyere levestandard og tilgang til effektive medisiner og helsetjenester.
  • Innovasjon innen ny og mer effektive medisiner og behandlingsmåter. Her spiller også bruk av ny teknologi sterkt inn.
  • Livsstilssykdommer – Stadig flere både i Vesten og i fremvoksende markeder blir syke av en passiv og usunn livsstil. Spesielt fedme og diabetes er to områder som vil kreve mye ressurser og investeringer.
  • Demografi - Som følge av at vi lever stadig lenger, spesielt i landene i Vesten, øker også behovet for helsetjenester som pleie og omsorg sterkt.

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Utgjør 11 % av verdens aksjer

Aksjer innen helsesektoren utgjør i dag rundt 11 % av verdens aksjer.

Gjennom globale aksjefond som DNB Health Care får du eksponering mot de sterke langsiktige driverne innen helse- og legemiddelsektoren.

Etterspørselen etter helsetjenester vil vokse og være høy selv om vi får perioder med lavere global vekst.

Grafen viser total avkastning fra helsesektoren (MSCI World Health Care) på den grønne linjen og verdensindeksen (MSCI World) på den orange linjen i USD.

 

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.