Opp

Del:

Fra partneren vår Delphi Fondene

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa
Delphi Nordic

– en nordisk suksessoppskrift


Med Norden som nedslagsfelt har Øyvind Fjell skapt sterke resultater. Siste fem år er Delphi Nordic opp 26 prosent i årlig gjennomsnitt. Det er 10 prosentpoeng bedre enn det nordiske aksjemarkedet i snitt, hvert år.

Med de sterke resultatene befester Delphi Nordic sin ledende posisjon. Ikke bare har femårsperioden vært bra i sum, men fondet har også levert høyere avkastning enn markedet i samtlige fem kalenderår i perioden. Sammenlignet med andre nordiske fond, topper Delphi Nordic avkastningslisten til Oslo Børs siste to, tre, fire, fem, syv, ti og tyve år (alle tall pr 27. februar 2017).

Med Delphi Nordic får du:

  • Et aktivt forvaltet Nordenfond
  • Effektiv investeringsmetodikk
  • Prisbelønnet fond og forvalter

Øyvind Fjell, som har forvaltet fondet siden 2007, har blitt belønnet med Citywires høythengende trippel A-rating for resultatene han har skapt.

I investeringssammenheng er Norden som en oase å regne, hvor de ulike landene og sektorene utfyller hverandre på en effektiv måte. Vi har forvaltet Delphi Nordic i dette landskapet siden 1991, og regionen har hele tiden bydd på attraktive investeringsmuligheter. Vi tror Norden vil forbli en oase for aktive forvaltere, sier Øyvind Fjell.

Det siste halvåret har Fjell vridd fondet i en mer syklisk retning. Det betyr blant annet at andelen danske aksjer har blitt redusert.

– Delphi har en dynamisk investeringsmetodikk, og vi ønsker å være investert der hvor trendene er sterkest. I løpet av 2016 ble det tydeligere og tydeligere at de lange trendene vi har sett de siste par årene var i ferd med å snu. Både makrodata og lange renter begynte å bevege på seg, noe som førte til at sykliske selskaper fikk tydelig medvind. Som en følge av dette har vi blant annet vektet oss opp i råvare- og energisektoren, mens vi har vektet oss noe ned innenfor helse og defensivt konsum. Dette har medført at vekten av norske og finske selskaper igjen har kommet opp, mens danske aksjer er mindre fremtredende i fondet, kommenterer Fjell.

Er du ikke kunde fra før? 
Her åpner du en kontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu med BankID på noen få minutter.

FAKTA OM FONDET 
InvesteringsuniversNorden
ReferanseindeksVINX Benchmark Cap Net
Lansering18.03.1991
ForvalterØyvind Fjell, siden desember 2007
Forvaltningsavgift2,00 %
  

Grafen viser utviklingen på 100 000 kroner investert i Delphi Nordic siste fem år (per 31.01.2017), sammenlignet med markedsutviklingen (fondets referanseindeks, før forvaltningshonorar). Ved utgangen av januar i år ville Delphi Nordic plasseringen ha vokst til 320 000 kroner etter forvaltningshonorar, mens en plassering tilsvarende det nordiske markedet ville ha vokst til 214 000 kroner.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.