DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Aksjer eller renter? Ja takk, begge deler.

 

Delphi Kombinasjon er tilpasset fondssparere som av ulike årsaker ikke ønsker å være 100 prosent investert i aksjemarkedet til enhver tid.

Med Delphi Kombinasjon får du eksponering mot henholdsvis nordiske aksjer og norske rentepapirer. Siden etableringen har fondet levert god avkastning målt mot eksempelvis norske aksjer (Oslo Børs Fondindeks), med vesentlig lavere kurssvingninger enn om fondet kun besto av aksjer.

Delphi Kombinasjon

 Ved utgangen av oktober 2018 kunne Delphi Kombinasjon vise til en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,1 prosent siden oppstart (geometrisk avkastning etter forvaltningshonorar, oppstart 20.10.1997). Tilsvarende tall for referanseindeksen og den norske aksjeindeksen OSEFX var henholdsvis 6,5 prosent og 7,2 prosent (uten honorarer). I kroner og øre ville en plassering på 100 000 kroner vokst til 513 000 kroner i Delphi Kombinasjon, 375 000 kroner med en plassering tilsvarende fondets referanseindeks, og 430 000 ved en plassering tilsvarende den norske aksjeindeksen. Vennligst merk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Kurssvingningene, målt i form av annualisert månedlig standardavvik, har i perioden vært 9,3 prosent for Delphi Kombinasjon, 8,3 prosent for referanseindeksen og hele 21,6 prosent for OSEFX.

Fakta om fondet

Fondets navn

Delphi Kombinasjon A

Fondsselskap

Storebrand Asset Management AS

Aktivatype

Aksjer og renter

Forvaltningsavgift

1,25 %

Fondets startdato

20.10.1997

Minstekjøp

100 kr

Risiko

4/7

ISIN

NO0010039696

 

Jakter meravkastning

Delphi Kombinasjon er et aktivt allokeringsfond hvor målsetningen er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Målsetningen søkes oppnådd gjennom to dimensjoner; allokering mellom aksjer og renter, samt hvilke verdipapirer som velges inn i porteføljen. Fondets aksjeandel skal til enhver tid ligge mellom 30 prosent og 70 prosent. Disse rammene har vært benyttet til det fulle gjennom flere perioder historisk.

Delphi Kombinasjon

Rentedelen av porteføljen kan ta både rente- og kredittrisiko, hvor rentefølsomheten ligger mellom 0 og 6 år og laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BB-. Inntil 40 prosent av porteføljen kan ligge i såkalte high yield rentepapirer.

Et godt alternativ

Målt i forvaltningskapital har Delphi Kombinasjon noe ufortjent fått mindre oppmerksomhet enn sine storebrødre i Delphi Fondene; aksjefondene. Fondet forvaltes aktivt uten en investeringskomité, og er ikke et fond-i-fond som flere konkurrenters kombinasjonsfond. Med lang og god historisk avkastning i ryggen, samt vesentlig lavere kurssvingninger enn rene aksjefond, bør Delphi Kombinasjon være et godt alternativt for mange fondssparere. Fondets aksjedel forvaltes av Håkon H. Sætre, som også forvalter Delphi Nordic, mens rentedelen forvaltes av Tian Tollefsen, som i tillegg er ansvarlig for Delphi Norge.

Her kan du kjøpe andeler i Delphi Kombinasjon.

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 4, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Norden (aksjer) og Norge (renter). Dette kan medføre en noe høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.