DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Aktiv forvalter, aktive fond

 

 

Delphi Fondene har over 20 års historikk som en aktiv fondsforvalter, hele tiden med Delphi-metoden som rettesnor. Du finner alle Delphis aksjefond på din aksjesparekonto.

Mens de fleste fondsforvaltere starter jakten på nye porteføljeselskaper med å se på tradisjonelle nøkkeltall, starter Delphis reise med trendanalysen. Med utgangspunkt i fondenes investeringsunivers, kartlegges aksjer som kan vise til minst tre måneder stigende kurstrend – absolutt og relativt til markedet. Slike aksjer er aktuelle for Delphis fundamentalanalyse, hvor forvalterne vurderer om kursoppgangen kan tilskrives reelle endringer i selskapenes verdiskapningspotensiale.

Aktiv i ordets rette forstand

Delphis fond forvaltes indeksuavhengig og med konsentrerte porteføljer. I sum medfører dette at avkastningen år for år gjerne varierer mye fra markedet. Slik skal det også være, når det kommer til aktiv forvaltning. Hva er så bildet over tid? Diagrammet nedenfor viser de ulike fondenes historiske avkastning siden oppstart. Alle kan vise til meravkastning, tross ulike oppstartstidspunkt.

Delphi er for deg som …

Spør du Delphi-forvalterne hvem fondene er til for, vil de svare at du må tro på aktiv forvaltning, tåle aksjemarkedets svingninger, og sist men ikke minst, tro på kombinasjonen av trender og fundamentale forhold. Eller Delphi-metoden om du vil.

Kan du tikke av på kravene på hele eller deler av sparingen din?

Tilgjengelig i din aksjesparekonto

Som Nordnet-kunde kan du kjøpe alle Delphis aksjefond via din aksjesparekonto. Delphi Kombinasjon, som inneholder både aksjer og renter, kjøpes utenfor aksjesparekontoen.

Fakta om fondene

Fondenes navn

Delphi Norge, Delphi Norden,
Delphi Europe, Delphi Global

og Delphi Kombinasjon

Fondsselskap

Storebrand Asset Management AS

Aktivatype

Aksjer

Forvaltningsavgift

2,00% (1,25 % i Delphi Kombinasjon)

Fondens startdato

N/A

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7 (4/7 i Delphi Kombinasjon)

ISIN

NO0010039688/NO0010039670/
NO0010039712/NO0010317282/
NO0010039696

 

Fondenes kursutvikling

Overstikten er tatt ut i mars 2018 og viser årlig gjennomsnittlig avkastning for de ulike Delphi-fondene siden oppstart og per utgangen av mars 2018. Delphi Global ble lansert mai 2006, Delphi Europe mars 1999, Delphi Nordic mars 1991, Delphi Norge juni 1994 og Delphi Kombinasjon oktober 1997. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Video om Delphi Nordic

Se intervju om nordiske aksjer med fondsforvalter i Delphi Nordic Håkon Sætre.

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentet (Delphi Norgelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu, Delphi Nordiclenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu, Delphi Europelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu, Delphi Globallenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu, Delphi Kombinasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu). Disse fondene har en risiko- og avkastningsprofil på 5 (Delphi Kombinasjon har 4), på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Norge. Dette kan medføre en noe høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.