Tiltak mot hvitvasking

Opp

Kontroll hos oss

I samsvar med EU-direktivet har Norge vedtatt en lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, som skal forhindre at bankers og forsikringsselskaps tjenester benyttes til å skjule eller omsette vinning fra kriminell virksomhet, samt bidra til å finansiere terrorisme. De virksomheter som omfattes av loven pålegges å kontrollere sine kunders identitet, samt granske transaksjoner der det kan mistenkes at en transaksjon vil utgjøre hvitvasking.

Kundekontroll for å unngå hvitvasking

Informasjon om ditt kundeforhold

Informasjon om ditt foretak og eierstruktur

Gyldig legitimering

Kundekontroll

Vi plikter å innhente opplysninger om deg som kunde. Derfor kommer vi blant annet til å spørre deg om:

  • Hvor din kapital kommer fra
  • Formålet med kundeforholdet og dine handler
  • Hvilken virksomhet som bedrives, samt omsetning og eierstruktur (kun foretakskunder)

Den informasjonen vi innhenter om deg behandles konfidensielt og i overenstemmelse med personopplysningsloven.

Identitetskontroll

Et grunnleggende tiltak for å kunne vite hvem du er, er en identitetskontroll. Vi har tre muligheter for å legitimere kundene våre tilstrekkelig:

  • Sende inn attestert kopi av din gyldige legitimasjon sammen med avtalepapirene, ved å bruke skjemaet: Bekreftelse av legitimasjon
  • Du kan komme innom oss i Akersgata 45 i Oslo sentrum der vi kan ta kopi av din ID
  • Du kan også få attestert ID hos andre banker, politi, advokat, Notarius Publicus og Ambassaden.

Kunder som bor i utlandet

Bor du i utlandet blir du rutinemessig kontaktet av oss fordi vi trenger mer informasjon om kundeforholdet. Dette gjør vi fordi vi er pliktige til å hente inn tilleggsinformasjon om utenlandske kontoer.

Hva vi trenger fra deg hvis du er bosatt i utlandet:

Rapporteringspliktig til et annet land

Vi må også identifisere og rapportere kontoer som eies av personer med skatte- eller rapporteringsplikt til et annet land enn Norge. Det inkluderer også amerikanske statsborgere. Hvis du er skatte- eller rapporteringspliktig til et annet land må du oppgi skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number, TIN) for det/de landet/landene. Hvis du ikke har et slikt nummer må du oppgi fødested og –land, i tillegg til fødselsdato.

Utenlandsk skatteregistreringsnummer (TIN) hentes ut av skatteetaten i landet du er skatte- eller rapporteringspliktig til.

Nummerets format kan være forskjellig fra land til land. I de nordiske landene fungerer personnummer også som skatteregistreringsnummer, mens andre land har et annet skatteregistreringsnummer for skatteformål.

Politisk eksponerte personer

Spesielle regler gjelder for politisk eksponerte personer (Politically Exposed Persons). Vi må derfor kjenne til om du innehar eller har hatt et høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, eller om du er et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider til en slik person.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.