Sikkerhet og garanti

Opp

Trygg sparing hos en av Nordens største nettmeglere

Hos Nordnet kan du være sikker på at kapitalen din er i trygge hender. Vi følger utviklingen innen bank- og nettsikkerhet nøye for å alltid være i forkant med løsninger som gjør det trygt å investere på nettet.

Nordnet er en av de største nettmeglerne i Norden. Vi er underlagt tilsyn av svenske Finansinspektionenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og det norske Finanstilsynetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. I tillegg er vi medlem av Verdipapirforetakenes forbundlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (tidligere Norges Fondsmeglerforbund) og assosiert medlem i Verdipapirfondenes foreninglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sikkerheten din har høyeste prioritet

Underlagt tilsyn av Finanstilsynetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Finansinspektionenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Innskudd garantert av Bankens Sikringsfondlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Riksgäldenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alltid sikre digitale løsninger på nett

Banksikkerhet

Garanti og investorbeskyttelse for Aksje- og fondskonto, IPS, aksjesparekonto, sparekonto og pensjonskapitalbevis

Beskyttelse av verdipapirene dine

Nordnet Bank NUF (Nordnet) er en norsk filial av svenske Nordnet Bank AB. Kontotypene Aksje- og fondskonto, IPS, aksjesparekonto, sparekonto og pensjonskapitalbevis tilhører Nordnet Bank NUF.

Norske aksjer og enkelte andre norske verdipapir som eies på en Aksje- og fondskonto eller IPS er registrert på din personlige VPS-konto hos Verdipapirsentralen. Derfor vil Nordnets kunders beholdning normalt ikke påvirkes av en eventuell konkurs i banken.

Verdipapirfond er forvalterregistrert hos Nordnet Bank NUF, og vil derfor ikke være registrert på din personlige VPS-konto. Hvert verdipapirfond er imidlertid en selvstendig formuesmasse som oppbevares uavhengig av Nordnet Bank NUF og vil normalt ikke påvirkes av eventuell konkurs i banken.

For øvrig er hver enkelt kunde dekket opp til SEK 250 000 av den svenske investorbeskyttelsen. Sikkerheten gjelder for alle kunder, privatpersoner og juridiske personer.

Beskyttelse av pengene dine

Som kunde i Nordnet Bank NUF er du omfattet av garantien til Bankenes Sikringsfondlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og den svenske Riksgälden. Det innebærer at hver enkelt kunde er dekket for sine innskudd inntil NOK 2 000 000. Garantien gjelder likvide midler for både privatpersoner og juridiske personer. Dersom en bank begjæres konkurs, skal svenske Riksgälden dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest syv arbeidsdager etter det tidspunktet konkurstilfellet oppstod. Riksgälden dekker beløp opp til 950 000 SEK. Bankenes Sikringsfond dekker det eventuelle restbeløpet mellom 950 000 SEK og 2 000 000 NOK.

Innskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempel på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd blir utbetalt i løpet av tre måneder.

Les mer om: Innskuddsgaranti og investorbeskyttelse hos Nordnet Bank NUFåpnes i nytt vindu

Forsikringssikkerhet

Garanti og investorbeskyttelse på Investeringskonto Zero og IPA

Nordnet Livsforsikring AS

Nordnet Livsforsikring AS (Nordnet Liv) er et norsk forsikringsselskap eid av det svenske forsikringsselskapet Nordnet Pensionsförsäkring AB, og er en del av Nordnet-konsernet. Kontotypene Investeringskonto Zero og IPA tilhører Nordnet Liv.

Nordnet Livsforsikring AS ble etablert i 2014, og overtok kontraktene til Nordnet Pensionsförsäkring AB's norske filial, Nordnet Pensjonsforsikring NUF. Nordnet Livsforsikring er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Beskyttelse av verdipapirene og likvidene dine

Både verdipapirer og innskudd i Nordnets Investeringskonto Zero og IPA er godt sikret ved utlegg eller konkurs hos Nordnet Livsforsikring AS:

  • Forsikringstakerne har fortrinnsrett ved konkurs og utlegg
  • Fortrinnsretten er ikke beløpsbegrenset

Ved utlegg eller konkurs gir fortrinnsretten rett til utbetaling før alle uprioriterte kreditorer som ikke har sikkerhet for sine krav. I praksis innebærer fortrinnsretten at forsikringstakerne tilgodesees aller først.

Fortrinnsretten omfatter midler som er ført opp i et fordringsregister. Nordnet Liv plikter å sørge for at verdien av midlene i fordringsregisteret alltid tilsvarer verdien av samtlige forsikringskonti samt den kapital som er satt av for å dekke avtalenes forsikringselement.

Det gjøres oppmerksom på at innskuddsgarantiordningen ikke omfatter forsikringsbransjen.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.