Sikkerhet og garanti

Opp

Del:

Trygg sparing hos en av Nordens største nettmeglere

Hos Nordnet kan du være sikker på at kapitalen din er i trygge hender. Vi følger utviklingen innen bank- og nettsikkerhet nøye for å alltid være i forkant med løsninger som gjør det trygt å investere på nettet.

Nordnet er en av se største nettmeglerne i Norden. Vi er underlagt tilsyn av svenske Finansinspektionenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og det norske Finanstilsynetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. I tillegg er vi medlem av Verdipapirforetakenes forbundlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (tidligere Norges Fondsmeglerforbund) og assosiert medlem i Verdipapirfondenes foreninglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sikkerheten din har høyeste prioritet

Underlagt tilsyn av Finanstilsynetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Finansinspektionenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Innskudd garantert av Bankens Sikringsfondlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Riksgäldenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alltid sikre digitale løsninger på nett

Banksikkerhet

Garanti og investorbeskyttelse for Aksje- og fondskonto, IPS og sparekonto

Beskyttelse av verdipapirene dine

Nordnet Bank NUF (Nordnet) er en norsk filial av svenske Nordnet Bank AB. Kontotypene Aksje- og fondskonto, IPS og Sparekonto tilhører Nordnet Bank NUF.

Norske aksjer og enkelte andre norske verdipapir som eies på en Aksje- og fondskonto eller IPS er registrert på den personlige VPS-kontoen din hos Verdipapirsentralen. Derfor vil Nordnets kunders beholdning normalt ikke påvirkes ved en eventuell konkurs.

Skulle Nordnet ved en konkurs ikke kunne utlevere dine finansielle instrumenter eller midler, er hver enkelt kunde dekket opp til SEK 250 000 av den svenske investorbeskyttelsen. Sikkerheten gjelder for alle kunder, privatpersoner og juridiske personer.

Beskyttelse av pengene dine

Som kunde i Nordnet Bank NUF er du omfattet av garantien til Bankenes Sikringsfondlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og den svenske Riksgälden. Det innebærer at hver enkelt kunde er dekket for sine innskudd inntil NOK 2 000 000. Garantien gjelder for både privatpersoner og juridiske personer. Dersom en bank begjæres konkurs, skal svenske Riksgälden dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest 20 arbeidsdager etter det tidspunktet konkurstilfellet oppstod. Riksgälden dekker beløp opp til 100 000 Euro. Bankenes Sikringsfond dekker det eventuelle restbeløpet mellom 100 000 Euro og NOK 2 000 000.

Les mer om: Innskuddsgaranti og investorbeskyttelse hos Nordnet Bank NUFåpnes i nytt vindu

Forsikringssikkerhet

Garanti og investorbeskyttelse på Investeringskonto Zero og IPA

Nordnet Livsforsikring AS

Nordnet Livsforsikring AS (Nordnet Liv) er et norsk forsikringsselskap eid av det svenske forsikringsselskapet Nordnet Pensionsförsäkring AB, og er en del av Nordnet-konsernet. Kontotypene Investeringskonto Zero og IPA tilhører Nordnet Liv.

Nordnet Livsforsikring AS ble etablert i 2014, og overtok kontraktene til Nordnet Pensionsförsäkring AB's norske filial, Nordnet Pensjonsforsikring NUF. Nordnet Livsforsikring er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Beskyttelse av verdipapirene og likvidene dine

Både verdipapirer og innskudd i Nordnets Investeringskonto Zero og IPA er godt sikret ved utlegg eller konkurs hos Nordnet Livsforsikring AS:

  • Forsikringstakerne har fortrinnsrett ved konkurs og utlegg
  • Fortrinnsretten er ikke beløpsbegrenset

Ved utlegg eller konkurs gir fortrinnsretten rett til utbetaling før alle uprioriterte kreditorer som ikke har sikkerhet for sine krav. I praksis innebærer fortrinnsretten at forsikringstakerne tilgodesees aller først.

Fortrinnsretten omfatter midler som er ført opp i et fordringsregister. Nordnet Liv plikter å sørge for at verdien av midlene i fordringsregisteret alltid tilsvarer verdien av samtlige forsikringskonti samt den kapital som er satt av for å dekke avtalenes forsikringselement.

Det gjøres oppmerksom på at innskuddsgarantiordningen ikke omfatter forsikringsbransjen.

Innlogging

Logg inn med BankID eller med brukernavn og passord

Sikker innlogging

Hos oss logger du inn med brukernavn og passord, eller med BankID utstedt fra banken din. Brukernavn og passord sendes til deg i to separate sendinger per post. Ønsker du å bruke BankID for å logge inn, velger du "Logg inn med BankID" i stedet for å skrive inn brukernavn og passord.

Nordnet kommer aldri til å spørre etter innloggingsopplysningene dine. Du må aldri gi fra deg disse opplysningene, hverken på telefon, e-post eller på noen annen webside. Gi heller aldri fra deg finansiell informasjon, kontaktopplysninger eller lignende på ukjente websider.

Kryptering

Når du er logget inn på kontoen din er alle sidene du er inne på krypterte. Det gjelder også for all informasjon du legger igjen på sidene våre. Vi støtter disse kryptografiske kommunikasjonsprotokollene: TLS 1.0, 1.1 og 1.2. Innloggingen med kryptering skjer via en https-tilkobling.

Sperring av innloggingsinformasjon

Dersom du har mistet innloggingsopplysningene dine må du kontakte kundeservice. Da sperrer vi de gamle opplysningene dine og sender deg nye i posten. Du kan ikke bruke de gamle innloggingsopplysningene dine mens du venter på nye innloggingsopplysninger.

Endring av brukernavn og passord

For din sikkerhet kan du velge ditt eget brukernavn og passord i henhold til krav til sikkert brukernavn og passord. Får å kunne endre dine innloggningsopplysninger må du først angi ditt eksisterende brukernavn og passord.

Du kan endre dine innloggingsopplysninger når du er innlogget på din konto under Min konto og Innstillinger. Vi anbefaler at du endrer ditt passord regelmessig.

Til Innstillingerlenke til et annet nettsted

Kommunikasjon om saker tilknyttet deg og kontoene dine

All kommunikasjon som har med kontoene eller pengene dine å gjøre, skjer via meldinger som du kan sende og motta når du er logget inn hos oss. Vi kan også hjelpe deg via telefon hvis du har tastet inn identifiseringskoden din. Identifiseringskoden lager du selv på siden instillinger når du er logget inn på nordnet.no.

Vi kommer aldri til å oppgi eller spørre deg om personlige opplysninger via e-post. Hvis du får en e-post der avsenderen ber om informasjon om kontoene dine eller brukernavn og passord må du ikke svare på dette. Si heller ifra til oss via en melding når du er logget inn på nordnet.no eller på telefon.

Får vi vite at kundene våre utsettes for bedrageriforsøk (for eksempel via såkalte phishing-meldinger), informerer vi om det på nordnet.no.

Personlig internettsikkerhet

Slik surfer du trygt

Nordnets nettside

Når du skal gå til Nordnets nettside bør du alltid skrive inn webadressen www.nordnet.no, og bruke en pålitelig nettleverandør. Vær oppmerksom på at du ikke bør bruke datamaskiner hvor du er usikker på om den inneholder virusprogrammer eller annet nødvendig utstyr for å øke sikkerheten, for eksempel på nettkaféer.

Virusbeskyttelse

Ha alltid et oppdatert antivirusprogram og brannmur på datamaskinen din. Pass på at antivirusprogrammet ditt oppdateres automatisk, og har funksjonen aktiv fil-beskyttelse (On-Access-Scan) er aktivert. La antivirusprogrammet søke gjennom datamaskinen din regelmessig for å oppdage virus så tidlig som mulig.

Når du er innlogget

Kontroller kontoen din regelmessig. Dersom du oppdager mistenkelige transaksjoner eller mistenker noen form for bedrageri eller bedrageriforsøk koblet til kontoen din hos oss, kontakt oss umiddelbart. Dette gjør du ved å sende en melding til oss når du er logget inn. Vi kommer tilbake til deg ved å svare på meldingen din eller så ringer vi deg opp.

Når du går inn på nordnet.no er det viktig at du ser at adressen begynner med https://www.nordnet.nolenke til et annet nettsted. Dette indikerer at websiden benytter et sertifikat og at informasjonen på websiden er kryptert. Legger du en ordre via kontoen din er det viktig at det alltid finnes en hengelås ved siden av web-adressen. Den indikerer at siden bruker sertifikat og at informasjonen er kryptert. Ved å dobbeltklikke på hengelåsen får du ytterligere teknisk informasjon. Merker du at du har en dårlig Internettforbindelse ber vi deg logge ut fra kontoen din og logge inn på nytt.

Logg alltid ut når du er ferdig på nordnet.no. Vi anbefaler også at du alltid lukker nettleseren.

Sikkerhetsoppdateringer

Oppdater regelmessig operativsystemet ditt og programmer med sikkerhetsoppdateringer. I Windows kan du bruke Windows Update-tjenesten for å gjøre dette automatisk eller så kan du gå til Microsoft.comlenke til et annet nettsted for å selv kontrollere hvilke sikkerhetsoppdateringer du mangler og bør installere. Mange program spør om du vil oppdatere når det finnes en oppdatering tilgjengelig. Disse bør du alltid akseptere eller stille inn slik at de oppdateres automatisk. Gamle sårbarheter i program er den mest vanlige grunnen til infeksjon, sørg derfor alltid for at du bruker den siste sikre versjonen av et program på PCen din.

Les mer om nettsikkerhet på nettvett.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Les mer om Microsoft virusbeskyttelselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.