Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Kan jeg betale en avgift for å registrere mine aksjer på amerikanske generalforsamlinger?

Vår nåværende avtale med vår depotbank for amerikanske aksjer åpner ikke opp for at du kan registrere dine aksjer og stemme for dine aksjer mot en avgift, slik enkelte andre aktører tilbyr mot mer avanserte kunder i det norske markedet. Årsaken er primært administrative og tekniske – vi har ikke et elektronisk grensesnitt for å be om, samle inn og videresende våre kunders interesse for å registrere stemmerett i amerikanske selskaper, og heller ikke de manuelle prosedyrene som kreves for å støtte en slik prosedyre.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake